OCRG ogłosiło trzeci nabór na innowacje dla firm

Do wzięcia jest w nim 36 mln zł. Pieniądze można pozyskać na budowę, rozbudowę czy zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw czy na finansowanie procesu powstawania innowacji. Firmy będą mogły składać wnioski od 19 do 26 czerwca.

Pieniądze na ten nabór pochodzą z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. – Dwa poprzednie nabory na innowacje, przeprowadzone już i rozstrzygnięte pokazały, że opolskie przedsiębiorstwa mają ogromny potencjał i wiele innowacyjnych pomysłów, które chcą wdrażać. Mamy nadzieję, że również ogłoszony właśnie nabór będzie się cieszył dużym zainteresowaniem – mówi marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

Dofinansowanie w tym naborze można dostać na budowę, rozbudowę i zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego firmy, co ma służyć rozwojowi jej działalności innowacyjnej. Poza tym wsparcie przewidziano także na finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów, np. badań naukowych i przemysłowych, prac rozwojowych (w tym etap na prac demonstracyjnych), na budowę linii pilotażowych, prowadzenie działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych czy pierwszej produkcji.

W naborze mogą brać udział przede wszystkim mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie woj. opolskiego. Duże firmy mogą dostać wsparcie tylko wtedy, gdy zapewnione zostanie przez nie rozpowszechnianie wyników badań i rozwoju w gospodarce regionalnej. W przypadku dużych przedsiębiorstw premiowane będą też projekty realizowane we współpracy z mikro, małymi i średnimi firmami oraz organizacjami pozarządowymi czy instytucjami badawczymi.

Wnioski – w formie elektronicznej i papierowej – firmy będą składać do podlegającego samorządowi województwa Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. – Jedna firma może złożyć tylko jeden projekt. Maksymalne dofinansowanie, jakie można dostać w tym naborze, to 10 mln zł, a minimalne to 300 tys. zł – wyjaśnia dyrektor OCRG Roland Wrzeciono.

W regulaminie naboru zastrzeżono, że realizowane w jego ramach będą jedynie projekty umożliwiające rozwój branż, które uznane zostały za inteligentne specjalizacje regionalne i zapisane są w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020. Premiowane będą też projekty ograniczające presję na środowisko, w tym m.in. ograniczenie emisji i substancji do środowiska. Planowany termin rozstrzygnięcia tego naboru to grudzień 2017 r.

Przypominamy, że dotychczas w unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki przeprowadziło i rozstrzygnęło już dwa nabory na innowacje – do tej pory kwotą ponad 147 mln zł dofinansowano 47 projektów.  – Warto dodać, że w obydwu poprzednich naborach zapotrzebowanie ze strony firm na dofinansowanie było ponad dwukrotnie wyższe, niż zakładane przez nas pierwotnie kwoty wsparcia – zaznacza dyrektor OCRG.

– W innowacje warto inwestować, bo to one mają w kolejnych latach być kołem napędowym naszej gospodarki – podkreśla marszałek województwa opolskiego.

KK-OCRG

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy