Z wizytą w Muzeum Wsi Opolskiej

W dniu 23 sierpnia Komisja Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Opolskiego spotkała się na posiedzeniu w Muzeum Wsi Opolskiej.

Dyrektor muzeum, Jarosław Gałęza przedstawił radnym województwa najważniejsze zadania, przed którymi stoi ta ważna dla całego regionu jednostka kultury. Natomiast dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki UMWO, Agnieszka Kamińska dokonała podsumowania organizacji imprez kulturalnych odbywających się na Opolszczyźnie. Radni byli zgodni co do faktu, że należy wspierać ruch amatorski oraz lokalnych artystów z obszaru naszego województwa, wspierając przy tym i promując młode talenty.
Aprobatę zyskał także projekt nawiązania formalnej współpracy z Krajem Morawsko-Śląskim. Po posiedzeniu radni mieli okazję na własne oczy zobaczyć, jak zmienia się i modernizuje Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach.

SM

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy