Duże termomodernizacje w subregionie południowym

Dnia 6 grudnia, w Muzeum w Nysie, marszałkowie Andrzej Buła i Antoni Konopka podpisali umowę na projekt realizowany w subregionie południowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie subregionu południowego” to ponad 20,3 mln złotych, zaś kwota jego dofinansowania z funduszy unijnych to 10,6 mln złotych.

Projekt będzie realizowany  do 15 września 2018 roku. Jego liderem jest powiat nyski, zaś partnerami – powiaty głubczycki i prudnicki oraz gminy: Branice, Głubczyce, Prudnik, Biała, Paczków, Głuchołazy, Pakosławice, Nysa, Korfantów, Otmuchów, Skoroszyce i Grodków.

Termomodernizację przejdą budynki: nyskiego szpitala (oddział zakaźny, oddział fizykoterapii i kuchnia główna), Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach, hali sportowej wraz z budynkiem łącznika Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku, byłego przedszkola w Lewicach w gminie Branice z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej, przedszkola nr 1 w Głubczycach,  nowej siedziby OPS w Prudniku, szkoły w Białej, szkoły nr 3 w Paczkowie i gimnazjum nr 2 w Głuchołazach, urzędu gminy w Pakosławicach i OSP w Prusinowicach, żłobka nr 1 w Nysie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie, urzędu miejskiego w Korfantowie,  przedszkola w Ścinawie Nyskiej, szkoły podstawowej w Otmuchowie, Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Chróścinie,  świetlicy wiejskiej w Goli Grodkowskiej i remizy OSP Gałązczyce.

– To duże porozumienie międzysamorządowe. My, powiat nyski, mamy w nim jedno zadanie  – termomodernizację naszego powiatowego szpitala, jego przedwojennej części, który wymaga pewnych nakładów. To duże wsparcie. – mówi Czesław Biłobran, starosta nyski.  Podkreśla jednocześnie, jako szef subregionu, że  ważne jest to, że z tych pieniędzy skorzystają niemal wszystkie samorządy z tego obszaru. – To pierwsze nasze takie duże, wspólne zadanie, kolejne planujemy na przyszły rok – dodaje.

Sebastian Baca, wójt Branic mówi, że część projektu dotycząca jego gminy to przystosowanie budynku do tego, by mógł tam znaleźć swoją siedzibę Zakład Aktywności Zawodowej, zrzeszający kilkadziesiąt osób z  różnym stopniem niepełnosprawności. – To chyba jedyna firma na tym terenie dla takich osób. W ramach projektu wyremontowany zostanie budynek – powstaną pracownie, biura, drukarnia obsługiwana przez osoby niepełnosprawne. Całkowity koszt remontu oszacowano na 1 600 tys. zł, z czego z projektu dostaniemy 600 tys. zł, marszałek obiecał jeszcze część na wkład własny. Będziemy także pukać do PFRON-u, bo wierzymy, że tak ważny projekt otrzyma wsparcie.

Marszałek Andrzej Buła podkreśla, że ze względu na liczbę partnerów to trudny projekt. – Trzy powiaty, dwanaście gmin to duże wyzwanie pod względem organizacyjnym, ale mam nadzieję, że doświadczeni samorządowcy sobie z tym poradzą. Ale to przede wszystkim radość dla mieszkańców, bo termomodernizacji zostaną poddane ważne dla nich budynki – żłobki, przedszkola, szkoły, świetlice wiejskie.

 

W efekcie realizacji tego projektu modernizacji energetycznej zostanie poddanych 21 budynków, co spowoduje znaczące zmniejszenie rocznego zużycia energii w budynkach publicznych, dzięki temu znacząco zmniejszy się także emisja gazów cieplarnianych.

Powstanie osiem źródeł ciepła i jedno źródło energii elektrycznej wykorzystujących odnawialne źródła energii. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej w efekcie realizacji tego projektu obliczono na 187 MWh rocznie.

VR/ŁJ

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy