Pieniądze warto łączyć

3.600 tysięcy złotych dotacji przyznał Zarząd Województwa Opolskiego organizacjom i klubom sportowym na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2017.

Pieniądze pozwolą na realizację 60 zadań publicznych, które gwarantują wysoki poziom sportowy, są organizowane cyklicznie, a organizatorzy sportu potrafią pozyskane finanse uzupełniać pieniędzmi z innych źródeł.

O tę multiplikację finansową apelował także marszałek województwa opolskiego, Andrzej Buła, deklarując, iż każda z tego rodzaju inicjatywa będzie przez samorząd wspierana. Marszałek podziękował menadżerom sportu i trenerom za poświęcony podopiecznym czas, za udział w zawodach sportowych, chęć by ciągle uczyć czegoś nowego. Prosił, by zwrócić uwagę na los nauczycieli wychowania fizycznego, którzy będą najbardziej poszkodowaną grupą, gdy idzie o reformę ustroju oświatowego.

Największym beneficjentem przyznanych dotacji została Opolska Federacja Sportu, zrzeszająca 34 okręgowe związki sportowe, która otrzymała 955 tys. złotych. Z tej kwoty 390 tys. złotych przeznaczone zostanie na szkolenie zawodników kadr województwa, 350 tys. zł na gratyfikacje punktowe systemu sportu młodzieżowego, 140 tysięcy złotych na udział w zawodach i mistrzostwach sportowych, a 75 tys. zł na organizację imprez sportowych. Obok dotacji z samorządu województwa OFS pozyskała kwotą ponad 545 tys. złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dysponować więc w tym roku będzie pieniędzmi o wartości przeszło 1,5 mln złotych.

Oprócz Federacji dotację w kwocie 310 tys. złotych otrzymał Akademicki Związki Sportowy, a w kwocie 200 tys. złotych Wojewódzki Związek Ludowych Zespołów Sportowych. Kwota 118 tys. złotych przypadła Szkolnemu Związkowi Sportowemu „Opolskie”.

Niezależnie od tego Zarząd Województwa wsparł dotacjami w kwocie od 30 do 120 tysięcy złotych organizacje sportowe, które realizują programy rozwoju sportu w województwie opolskim – proporcje finansowe w tym przypadku, to 36 proc. udziału samorządu i 64 proc. udziału resortu sportu i turystyki.

 

Dotacje przyznane także zostały na rzecz  klubów, które wspierają udział w zawodach sportowych dzieci i młodzieży oraz zawodników reprezentujących najwyższy poziom sportowy. I tak największą kwotę otrzymała kędzierzyńska ZAKSA (250 tys. zł), po 200 tys. złotych KPR Gwardia Opole SA, Orlik Opole SA i Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – MKS w Kluczborku.

Gerard Halama, prezes LZS, mówił, iż w stosunku do roku ubiegłego związek otrzymał o przeszło 56 proc. pieniędzy więcej. Janusz Trzepizur, radny województwa i wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, wyrażał nadzieję, że Opolszczyzna doczeka się także nowoczesnej bazy lekkoatletycznej, bo – jak przekonywał – jej zawodnicy zdobywają tyle punktów, co wszystkie sporty walki.

Marszałkowie Andrzej Buła i Stanisław Rakoczy wręczyli przedstawicielom związków i federacji sportowych symboliczne czeki z kwotami dotacji.

MS

Wsparcie sportu w konkursie Zarządu Województwa – 2017

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy