Oddech dla Gogolina

Będzie wiadukt nad torami kolejowymi w Gogolinie. Dziś w urzędzie miasta podpisany został list intencyjny w tej sprawie. Jego sygnatariuszami są PKP PLK, samorząd województwa i samorząd Gogolina.

Jak przypomina członek zarządu województwa Szymon Ogłaza, losy projektu modernizacji linii kolejowej Kędzierzyn-Koźle – Opole były skomplikowane. – To jedna z kluczowych linii kolejowych w Polsce, która właśnie będzie modernizowana, ale w planach remontowych PKP Polskie Linie Kolejowe  nie było dwóch ważnych inwestycji  – wiaduktów nad torami w Gogolinie i Zdzieszowicach.

Ten drugi  problem jeszcze nie jest rozwiązany, ale wiadukt w Gogolinie jawi się już wyraźnie. Szymon Ogaza podkreśla, że biorąc pod uwagę znaczenie drogi wojewódzkiej nr 409 i jej skomunikowanie z autostradą A4, samorząd województwa gotowy jest do współpracy przy budowie tego wiaduktu.

Wartość tej inwestycji to około 30 mln zł, a włączą się w nią samorząd województwa, gmina Gogolin i PKP PLK S.A. O konkretach będzie można mówić, gdy będzie gotowa dokumentacja, ale budowa wiaduktu to część kompleksowych rozwiązań, które znacząco zmienią układ komunikacyjny Gogolina.

Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala podkreśla, że to większe bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców, ale i użytkowników drogi 409.  –  Budowa dwupoziomowego, bezkolizyjnego  skrzyżowania oznacza, że do powietrza nie przejdą tysiące spalin samochodów czekających przy zamkniętym osiem godzin dna dobę przejeździe kolejowym.  Powstanie tu centrum przesiadkowe z prawdziwego zdarzenia, transport kolejowy zostanie skorelowany z samochodowym – mówi burmistrz.

Marszałek Andrzej Buła zauważa, że mówiąc o konieczności budowy wiaduktu w Gogolinie podkreśla się różne argumenty za tą inwestycją – gospodarcze, logistyczne, bezpieczeństwa, komfortu życia, lepszej przestrzeni. – Te wszystkie argumenty pokazują, że w Gogolinie robimy dobrą robotę. To trudny projekt, który wymagał zaangażowania wielu partnerów, ale na pewno wart tego zaangażowania.

 

Nasze serwisy