Przyjaźń polsko-węgierska ma się dobrze

Na Opolszczyźnie przebywała z trzydniową wizytą delegacja z partnerskiego Komitatu Fejer na Węgrzech. Ich pobyt związany był z obchodzonym 23 marca Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

Witając delegację wicemarszałek Stanisław Rakoczy podkreślał, że współpraca z Komitatem Fejer ma sporą, bo 17-letnią historię i należy do wyjątkowo udanych i cenionych. Przebiega na wielu płaszczyznach – wymiany młodzieżowej, kulturalnej, turystycznej, gospodarczej. Odrębne porozumienia z samorządami lokalnymi na Węgrzech ma sześć opolskich gmin, a także Izba Rzemieślnicza w Opolu, która nawiązała porozumienie ze swoją odpowiedniczką w Fejer, ma je także Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu.

Csaba Tanka, wiceprzewodniczący Zgromadzenia Narodowego Komitatu Fejer, który przewodniczący węgierskiej delegacji, mówił o aktualnej sytuacji gospodarczej oraz kierunkach wykorzystania funduszy europejskich. – Od wejścia do Unii Europejskiej Fejer wykorzystało około 100 mln euro. Opracowany na najbliższą perspektywę finansową program gospodarczy i społeczny opiera się na pięciu filarach: rozwoju lokalnej gospodarki (parki technologiczne, ułatwienia komunikacyjne w dotarciu do miejsc pracy), rozwoju lokalnej infrastruktury, energetyki, podniesieniu jakości opieki medycznej oraz wzrostowi zatrudnienia i umocnieniu instytucje, które pracują na jego rzecz – wymieniał. Zwrócił też uwagę, iż w Fejer (około 400 tys. mieszkańców, z których 1/3 zamieszkuje dwa miasta na prawach wojewódzkich) jest regionem podzielonym na dwa obszary – północny i południowy, sytuacja jest mocno zróżnicowana. W tym pierwszym brakuje rąk do pracy, w drugim jest ich nadmiar.

Węgrzy zaprezentowali krótki film o swym regionie, a zwłaszcza o ochronie najważniejszych miejsc historycznych. Od 2012 roku zaczęła w tym kraju obowiązywać ustawa o tzw. hungaricum, która każe się troszczyć o ich ewidencję i zachowanie w dobrym stanie.

Delegacja Fejer odbyła także robocze posiedzenie z członkami sejmikowej Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu. W drugiej zaś części spotkania do Węgrów dołączyła młodzież z pięciu opolskich szkół.

Swój trzydniowy pobyt w naszym województwie goście mieli wypełniony po brzegi. We wtorek, po przyjeździe, uczestniczyli w projekcji filmu „Polskie lato, węgierska jesień” i spotkaniu z jego reżyserką Zofią Kunert. W środę rano złożyli kwiaty pod Obeliskiem 1956, po oficjalnych spotkaniach zwiedzili Muzeum Polskiej Piosenki, a wieczorem wzięli udział w uroczystym koncercie z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. W opolskiej filharmonii wystąpili artyści z Opola i Komitatu Fejer.

MS

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy