Kolejne pieniądze z RPO trafiają do firm

Pierwszy z kilkunastu domów opieki, które mają powstać dzięki unijnemu dofinansowaniu przyznanemu przez samorząd województwa, jest już prawie gotowy. Zakończyły się prace budowlane, trwa wyposażanie placówki.

Na konto firmy, która dostała unijną dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego z lat 2014-2020 na utworzenie placówki mieszczącej dzienny i całodobowy dom opieki społecznej, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki przelało właśnie kwotę blisko 2,4 mln zł. To refundacja kosztów, które poniósł przedsiębiorca, głównie na prace budowlane.

Chodzi o inwestycję firmy NADIR, która w Zawadzkiem przy ul. Polnej 3, w budynku dawnego biurowca, tworzy dom całodobowej opieki dla 30 mieszkańców połączony z placówką opieki dziennej dla 15 osób. Agata Mrózek, dyrektor placówki  powstającej w Zawadzkiem wyjaśniła, że inwestycja polegała przede wszystkim na dostosowaniu budynku dawnego biurowca do potrzeb tworzonego Domu Seniora. Chodzi np. o pozbycie się wszelkiego rodzaju barier architektonicznych, wyposażenie budynku w windę i podnośniki dla osób niepełnosprawnych oraz o dostosowanie ciągów komunikacyjnych dla osób mających problem z poruszaniem się bądź poruszających się na wózkach inwalidzkich.

– Prace budowlane praktycznie już zakończyliśmy. Do wykonania pozostało jeszcze zagospodarowanie terenu wokół placówki. W chwili obecnej trwa jej wyposażanie – jesteśmy już po pierwszych dostawach mebli. W najbliższych dniach planujemy ogłoszenie zapytań ofertowych na sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, sprzęt audio oraz sprzęt komputerowy, a następnie na samochód do przewozu osób niepełnosprawnych – podaje Agata Mrózek.

Później Dom Seniora w Zawadzkiem musi przejść jeszcze niezbędne odbiory i uzyskać odpowiednie zezwolenie wojewody na prowadzenie placówki. – Mamy nadzieję, że wszystkie te procedury pójdą sprawnie. Pierwszych podopiecznych chcielibyśmy przyjąć jeszcze w tym roku – dodaje Mrózek.

Całkowita wartość projektu firmy NADIR to nieco ponad 7,7 mln zł, z tego unijne dofinansowanie to 3,4 mln zł. Inwestycja ta jest najbardziej zaawansowaną ze wszystkich wspartych w tym naborze. – Ale wiemy, że kolejne firmy wybierają już wykonawców i zaczynają realizować swoje projekty – mówi Aneta Grzegocka, zastępca dyrektora OCRG ds. kontraktacji i płatności.

Nabór na infrastrukturę usług społecznych to jeden z trzech rozstrzygniętych dotąd przez OCRG naborów, w których wypłacane są już pieniądze dla firm. Jesienią ub. roku zarząd województwa opolskiego zdecydował o udzieleniu unijnego wsparcia łącznie 14 projektom w ramach tego naboru. W ich ramach w całym regionie ma powstać w sumie 388 miejsc opieki całodobowej, 232 miejsca opieki dziennej oraz 211 miejsc w tzw. mieszkaniach wspieranych dla osób zależnych (np. starszych).

– Obawialiśmy się nieco zainteresowania tym naborem, choćby ze względu na dopuszczoną ostatecznie przez Komisję Europejską liczbę do 30 miejsc w takich placówkach. Okazało się jednak, że wpłynęło aż 46 wniosków firm zainteresowanych podjęciem takich inwestycji – mówił marszałek Andrzej Buła tuż po rozstrzygnięciu tego naboru.

Projekty opolskich przedsiębiorców, które będą realizowane w ramach tego naboru, mają poprawić dostępność do miejsc opieki i mieszkań wspieranych w regionie. Całkowita wartość inwestycji zakwalifikowanych do dofinansowania, które zamierzają wykonać firmy, to ponad 143 mln zł. Przyznane w tym naborze dofinansowanie to z kolei ponad 73,6 mln zł.

KK – OCRG

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy