Dotacje na kulturę i turystykę

430 tysięcy złotych podzielił zarząd województwa opolskiego w pierwszych otwartych konkursach ofert w tym roku.

160 tys. złotych zarząd przeznaczył na projekty wspierające i upowszechniające kulturę, a 270 tys. złotych na przedsięwzięcia związane z turystyką i krajoznawstwem. Oba konkursy cieszyły się – na co zwracał uwagę wicemarszałek Stanisław Rakoczy – dużym powodzeniem. Na ten wspierający kulturę organizacje i stowarzyszenia nadesłały 88 ofert (wzrost w stosunku do roku poprzedniego prawie o połowę) na kwotę 1.413 tys. złotych. Ostatecznie komisja konkursowa zarekomendowała zarządowi województwa dofinansowanie 26 zadań publicznych. Wśród nich m.in. Stowarzyszenie Opolskie Lamy, które na organizację 15 Festiwalu Filmowego otrzymało 25 tys. złotych, Kulturalne Opole na projekt Opole Songwriters Festival, Fundacja Fabryka Inspiracji na projekt „Zaczytane Opolskie”, a także Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski na Salon Jesienny 2017 oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej Bolesława Polnara.

Natomiast w sferze turystyki spośród nadesłanych 48 ofert wybrano do realizacji 25 zadań publicznych. M. in. dofinansowanie otrzymało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego (otrzymało 100 tys. zł), które zorganizuje dyżury i patrole na jeziorach: Turawskim, Nyskim, w Dębowej i Januszkowicach oraz na Odrze w okolicach Brzegu i Kędzierzyna-Koźla. Dofinansowanie dostała także Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna (45 tys. zł) oraz PTTK Oddział Regionalny Śląska Opolskiego (45 tys. zł).

Wręczając pisma informujące o przyznanej dotacji marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, mówił, że idea, by wspierać organizacje pozarządowe jest mu bardzo bliska. – Macie najbliższy kontakt z odbiorcą i dajecie gwarancję, że wasze przedsięwzięcia będą dobrze zorganizowane, w taki sposób, by dotrzeć do jak najszerszej rzeszy mieszkańców naszego regionu – powiedział.

Opolski Oddział PTTK planuje przeznaczyć dotację na sześć przedsięwzięć, większość o charakterze edukacyjnym, adresowanych do dzieci i młodzieży. OROT chce na Opolszczyznę zaprosić dziennikarzy zagranicznych i touroperatorów, bo jak przekonywał dyrektor Piotr Mielec, to najskuteczniejsza i najtańsza forma promocji regionu. Beata Wewiórka, reprezentująca ZPAP, mówiła, iż Związek jak co roku przygotowuje Salon Jesienny, ale także pamiątkową tablicę, autorstwa Roberta Suchińskiego, a poświęconą zmarłemu przed trzema laty artyście Bolesławowi Polnarowi. Tablica zawiśnie na budynku Liceum Plastycznego w Opolu, w którym Polnar przez 20 lat prowadził zajęcia z młodzieżą.

MS

Lista wszystkich dofinansowanych projektów poniżej: http://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2016/12/dotacje-Kultura.pdf ,http://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2016/12/wykaz-przyznanych-dotacji-Turystyka.pdf

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy