Ponad 3,8 mln zł na szkolenia

3,871 mln złotych wynosi tegoroczna kwota, jaką Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu otrzymał na finansowanie kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Gdyby pieniędzy zabrakło, a tak było w roku ubiegłym, można będzie ubiegać się o 40 milionową rezerwę.

Do korzystania z KFS zachęcał opolskich pracodawców marszałek województwa, Andrzej Buła, mówiąc, iż takie działania szkoleniowe podnoszą kwalifikacje pracowników i jakość samej firmy. W roku ubiegłym Opolszczyzna była krajowym liderem w wykorzystaniu pieniędzy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Jak przypomniał dyrektor WUP, Jacek Suski, w 2016 roku za kwotę 4.438 tys. złotych (razem z wykorzystaną rezerwą) objęto wsparciem 3530 osób, a średni koszt szkolenia wyniósł 1257 złotych.

W tym roku pieniądze KFS będzie można przeznaczyć na zgodne z potrzebami pracodawcy kształcenie ustawiczne, na kursy i studia podyplomowe, egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, na badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub podjęcia pracy po ukończonym kształceniu, wreszcie na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie kształcenia.

Pracodawca może otrzymać 80 proc. kosztów kształcenia ustawicznego (nie więcej niż 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, tj. ok. 12 tys. zł) lub 100 proc. kosztów kształcenia ustawicznego, jeśli jest mikroprzedsiębiorcą.

W trakcie spotkania Karina Bedrunka, dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO, informowała o naborach wniosków na działania adresowane do przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Są to: działanie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu (alokacja 4,65 mln euro), działanie 7.5 Szkolenie, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników (6,5 mln euro), działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego (8,27 mln euro).

Z kolei Roland Wrzeciono, dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, zapowiedział na ten rok cztery nabory dla firm (maj, dwa w czerwcu i jeden w listopadzie) na inwestycje w infrastrukturę społeczną, w podmioty ekonomii społecznej oraz innowacje w gospodarce.

Opolskie spotkanie z pracodawcami, które odbyło się 16 lutego, zakończyło cykl spotkań (Sulisław, Kluczbork, Kędzierzyn-Koźle), jakie w ramach KFS odbywały się w naszym województwie.

MS

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy