Ostatnie tegoroczne umowy


W Urzędzie Marszałkowskim podpisano 22 grudnia br. dziesięć umów na dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Związane są one z dziedzictwem kulturowym oraz gospodarką wodno-ściekową. Wartość realizowanych projektów to 50,48 mln złotych, a dofinansowanie – 37,42 mln złotych.

Podpisując umowy marszałek województwa opolskiego, Andrzej Buła, poinformował, że stan kontraktacji RPO – po podpisaniu umów – wyniesie 1,15 mld złotych, co będzie stanowić 27 proc. funduszy europejskich będących w dyspozycji województwa. I daje nam to drugie miejsce w Polsce, natomiast stopień wypłaconych pieniędzy (po certyfikacji KE) wynosi 8,5 proc. – co oznacza pierwsze miejsce w kraju. Marszałek Andrzej Buła złożył podziękowania obecnym na sali beneficjentom za aktywność w pozyskiwaniu pieniędzy europejskich.

Umowy o dofinansowanie projektów podpisano z gminami: Niemodlin, Branice, Korfantów, Popielów i Ujazd – na gospodarkę wodno-ściekową. A także z gminami Opole, Walce i Krapkowice na dziedzictwo kulturowe i kulturę w Aglomeracji Opolskiej. Ostatnie dwie umowy, które podpisała gmina Baborów i Fundacja Benevolens, dotyczyły dziedzictwa kulturowego i kultury na obszarach przygranicznych.

Wśród beneficjentów gospodarki ściekowej „bank rozbiła” gmina Branice, w której budowana będzie kanalizacja sanitarna za kwotę prawie 17,5 mln złotych. Wójt gminy, Sebastian Baca, twierdzi, że to bardzo ważna inwestycja, dzięki której wykorzystana zostanie nowa oczyszczalnia ścieków, a mieszkańcy 2,5-tysięcznych Branic będą mieli przyzwoitą kanalizację, zamiast dotychczasowej ogólnospławnej. Budowa rozpocznie się wiosną 2017 roku i potrwa około dwóch lat.

Z przyznanego dofinansowania cieszył się także wójt Popielowa, Dionizy Duszyński. Gmina na budowę kanalizacji i stacji uzdatniania wody otrzymała 6,67 mln zł dofinansowania, koszt całej inwestycji to ponad 8 mln złotych. – Dzięki tym pieniądzom 90 proc. gminy będzie miało najwyższej jakości wodę i mogło korzystać z kanalizacji. A ponieważ sięgnęliśmy także po dwumilionowe dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, mogę powiedzieć, że za dwa lata sto procent gminy będzie miało załatwiony problem wody i kanalizacji i to na kolejne 30 lat – mówił.

Ciekawy projekt o wartości 3,72 mln złotych, zatytułowany „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Parku Zdrojowym w Głuchołazach poprzez remont zabytkowego pensjonatu” realizuje Fundacja Benevolens. Wiceprezes Fundacji Anna Piecuch zdradza, że w dawnym budynku „Zacisza” (znany również jako Polonia) urządzony zostanie kameralny pensjonat pracy twórczej dla artystów. Przedsięwzięcie zakrojone jest na dużą skalę. – Budynek – jak wyjaśnia – jest w opłakanym stanie. Najpierw trzeba go wyburzyć, żeby następnie odtworzyć to, co się w nim mieściło. Cały proces inwestycyjny odbywać się będzie pod nadzorem konserwatora zabytków. Docelowo powstanie obiekt, który może przyjąć od 15 do 22 osób, z zapleczem kuchennym, częścią wystawienniczą, salą kominkową pomyślaną jako miejsce spotkań, dyskusji, prezentacji. Finał inwestycji planowany jest na 2019 rok.

MS

Nasze serwisy