Zakorzenieni w regionach

 

Tematem przewodnim 22 sesji Sejmiku Województwa Opolskiego była współpraca zagraniczna regionu. Województwo opolskie współpracuje z 10 regionami, większość z nich położona jest w Europie, a najdalszy z partnerów to region Fujian w Chinach.
Debata o współpracy toczyła się w obecności delegacji z Nadrenii-Palatynatu – najstarszego partnera zagranicznego Opolszczyzny, a także konsulów Chorwacji, Austrii, Łotwy, Ukrainy i wicekonsul RFN.
Jak mówił marszałek województwa opolskiego, Andrzej Buła, polityka zagraniczna, to także polityka gestów niezapisanych w protokołach dyplomatycznych, to wola współpracy, wyznaczanie jej kierunków, zapisywanie w pamięci zdarzeń, to akty solidarności, myślenie o przyszłości. – Funkcjonujemy jako region tolerancyjny, otwarty na świat – powiedział. Marszałek przypomniał, że niegdyś korzystaliśmy z niemieckich doświadczeń samorządowych, teraz przekazujemy je partnerom ukraińskim. – Nie tyle ważne są zapisy umów partnerskich, co przyjaźń, która nie ulega wahaniom jak giełdowe akcje i która zbliża do siebie ludzi – mówił.
Dokument o priorytetach współpracy zagranicznej regionu niebawem będzie aktualizowany. Mateusz Figiel, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu, poinformował, że na rok przyszły przygotowywane są dwie umowy partnerskie – jedna z regionem Uttarakhard w Indiach, druga z Krajem Morawsko-Śląskim w Czechach.
Obecny na sesji prezydent Landtagu Nadrenii-Palatynatu, Hendrik Hering, mówił, iż to partnerstwa regionów wzmacniają Europę w trudnych czasach. – Leżymy w jej sercu, dlatego musimy szanować europejskie wartości takie, jak poszanowanie praw mniejszości, demokrację, godność człowieka. Obowiązkiem demokratów jest świadome działanie na rzecz ich utrzymania – stwierdził.

W dalszej części obrad sejmik wyraził zgodę na podjęcie działań, które pozwolą przekształcić w szpital kliniczny Wojewódzkie Centrum Medyczne i przekazać je Uniwersytetowi Opolskiemu i jego nowo powoływanemu wydziałowi lekarskiemu.
Wicemarszałek Roman Kolek mówił, iż formalne przekazanie odbędzie się na przełomie I i II kwartału roku przyszłego, gdy gotowy będzie bilans WCM, ale to intencyjne pozwoli Centrum ubiegać się o fundusze na poprawę bazy medycznej – ma je do dyspozycji minister zdrowia oraz Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Sejmik przyjął także apel w sprawie postępującego ograniczenia w dostępie do świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców województwa opolskiego”. Jak uzasadniał wicemarszałek Roman Kolek z roku na rok pogłębia się deficyt pomiędzy kwotami przyznanymi przez NFZ a tymi niezbędnymi do opłacenia wykonanych świadczeń oraz tzw. wydatków sztywnych – płace, refundacja leków. Ten niedobór funduszy skutkować będzie pogorszeniem dostępu do świadczeń medycznych. Zwróciła na to uwagę Najwyższa Izba Kontroli zauważając, że oczekiwania na niektóre zabiegi (usunięcie zaćmy, plastyka stawu kolanowego) należą do najdłuższych w kraju. Jesteśmy także regionem z największym odsetkiem ludzi starych, których leczenie jest najdroższe.

Na koniec sejmik przyjął rezolucję, w której zwraca się do rządu RP o weryfikację rozporządzenia w sprawie ustalenia granic powiększonego Opola, wyrażając sprzeciw wobec trybu jego przyjęcia. Marszałek Andrzej Buła zwracał uwagę, iż w decyzji rządu nie wzięto pod uwagę strat w dochodach okrojonych gmin – wyniosą one ok. 60 mln złotych, zaś straty majątkowe, to 160 mln złotych. Kwoty te niczym nie zostaną zrekompensowane. Gminy będą musiały poradzić sobie z mniejszą subwencją oświatową oraz mniejszymi wpływami z podatku PIT (skutek kwot wolnych od podatku). Drugą rezolucję o treści wspierającej decyzję rządu RP przedłożył klub radnych PiS. Jego przewodniczący, Dariusz Byczkowski, uzasadniał, że powiększenie Opola da mu większe szanse rozwoju, więcej będzie terenów inwestycyjnych i możliwości pozyskania nowych inwestorów, to skłoni przede wszystkim młodzież, by pozostała w regionie, tu uczyła się i podejmowała pracę. – Żeby tak się stało, trzeba nieraz podejmować decyzje bolesne – mówił.
W głosowaniu nad rezolucją PiS 13 radnych było przeciw, 6 wstrzymało się, 4 było za jej przyjęciem. W głosowaniu nad rezolucją przygotowaną przez Zarząd Województwa „za” opowiedziało się 14 radnych, trzech wstrzymało, a siedmiu zagłosowało na „nie”.

MS

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy