Integrują nas ludzie

W naszym województwie przebywa od 6 listopada delegacja z partnerskiego regionu iwanofrankiwskiego na Ukrainie.

Z gośćmi spotkali się marszałkowie województwa Andrzej Buła i Roman Kolek, przewodniczący sejmiku Norbert Krajczy oraz radni z sejmikowej Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu.

Witając ukraińskich gości marszałek Andrzej Buła wspominał wielką gościnność, z jaką spotkali się Opolanie w czasie swojej ostatniej wizyty w Iwanofrankiwsku.

W trakcie 16-letniej współpracy partnerskiej obu regionów zrealizowano około 220 projektów natury edukacyjnej, kulturalnej, turystycznej. Współpracę z partnerami z obwodu iwanofrankiwskiego ma obecnie 16 opolskich gmin i powiatów. Norbert Krajczy podkreślał, że dla niego, jako lekarza, najważniejszym aspektem wymiany jest możliwość odbywania staży przez lekarzy ukraińskich w opolskich placówkach ochrony zdrowia. – Stoimy przed problemami depopulacji. Nasz rynek pracy stał się chłonny dla ukraińskich specjalistów. Czekamy na wprowadzenie ułatwień prawnych, które sprawią, że w naszych szpitalach i przychodniach będą mogli pracować wasi lekarze, a także pielęgniarki – mówił przewodniczący.

Marszałek Andrzej Buła złożył obietnicę, iż w przyszłorocznym budżecie województwa znajdzie się kwota 50 tysięcy złotych na inicjatywy pod hasłem „Partnerstwo bez granic”. Te pieniądze adresowane będą do organizacji pozarządowych, by mogły realizować przedsięwzięcia związane ze współpracą zagraniczną.

Marszałek zwrócił uwagę, że oba nasze regiony łączą przede wszystkim ludzie. Zarówno ci, którzy po 1945 roku przyjechali ze Wschodu i osiedlili się na Opolszczyźnie, jak i ci, którzy tu niedawno zagościli. – Musimy zrobić wszystko, by czuli się tu dobrze i bezpiecznie.

Ten wątek podniósł także Norbert Rasch, przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą, mówiąc, że trzeba zrobić wszystko, by obywatele Ukrainy, którzy podejmują u nas pracę, mieli zapewnione godne warunki płacowe i bytowe.

Ołeksandr Sycz, przewodniczący Rady Obwodowej Iwanofrankiwska, zwracał uwagę, że Ukraina staje także wobec problemów demograficznych, szuka dobrych rozwiązań związanych z polityką senioralną. – Wspierajmy to co dobre dla naszych mieszkańców, niech ta myśl stanie się mottem naszej współpracy. Myślę, że ta idea nie będzie trudna do zrealizowania, bo towarzyszyć nam będą dobre intencje – apelował.

Radna Jolanta Wilczyńska wyrażała nadzieję, że pieniądze przeznaczone w budżecie na rozwój współpracy zagranicznej pozwolą młodym ludziom na rozwinięcie wielu inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych. – Marzę, by zawiązały się grupy młodych Polaków, którzy zechcą poznać kolegów z Ukrainy. Wzajemne poznanie przełamie stereotypy i ułatwi funkcjonowanie we wspólnej Europie – powiedziała.

Goście z Ukrainy wzięli udział w otwarciu wystawy „Z huculskiej skrzyni”, którą przygotowano w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. W kolejnym dniu pobytu odwiedzą Pokój, gdzie poznają historię rodu Wirtembergów, w Namysłowie rozmawiać będą o sieci najciekawszych wsi w naszym województwie, na zakończenie wizyty zwiedzą zamek w Mosznej.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy