Ponad 40,7 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową

Zarząd Województwa Opolskiego na ostatnim posiedzeniu przyjął do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego osiem projektów związanych z gospodarką wodno-ściekową w regionie. Beneficjenci otrzymają ponad 40,7 mln zł, a wartość całkowita tych projektów wyniesie niemal 69 mln zł.

Jak mówi marszałek Andrzej Buła, dofinansowanie otrzymają wszyscy beneficjenci, którzy złożyli wnioski w tym naborze. – Nabór projektów moglibyśmy ogłosić wcześniej, ale dopiero w kwietniu tego roku został przyjęty zaktualizowany Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, który był warunkiem niezbędnym do ogłoszenia naboru. Szybko przygotowaliśmy dokumentację i już w czerwcu beneficjenci mogli składać wnioski – mówi marszałek.

Największy projekt będzie realizowała gmina Branice, która na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice otrzyma ponad 12,8 mln zł dofinansowania unijnego – a cały projekt wart jest 22,3 mln zł. Prawie 7,7 mln zł otrzyma spółka z o.o. Usługi Wodno – Kanalizacyjne „Hydro – Lew”, która zbuduje kanalizację sanitarną wraz z przepompowniami w kilku miejscowościach gminy Lewin Brzeski (całkowity koszt tego projektu to 15,6 mln zł). Trzecim co wielkości zaangażowanych funduszy jest projekt gminy Popielów, która na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i stacji uzdatniania wody otrzyma ponad 6,6 mln zł. Natomiast gmina Biała będzie realizować aż dwa projekty na kwotę 6,6 mln zł, z czego otrzyma 4,5 mln zł dofinansowania.

Poniżej lista wszystkich projektów, wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Opolskiego:
1/ Gmina Popielów – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i stacji uzdatniania wody na terenie gminy Popielów – wartość projektu 8 846 148,00 zł, dofinansowanie – 6 673 914,69 zł
2/ Gmina Ujazd – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe – 5 434 742 zł, dofinansowanie – 3 530 430,18 zł
3/ Gmina Korfantów – Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów – wartość projektu 7 293 531 zł, dofinansowanie – 3 659 316,85 zł
4/ Usługi Wodno – Kanalizacyjne „Hydro – Lew” Spółka z o.o. – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla miejscowości Lewin Brzeski “osiedle Mickiewicza”, Przecza, Raski, Skorogoszcz, Chróścina – wartość projektu 15 613 340,96 zł, dofinansowanie – 7 690 490,59 zł
5/ Wodociągi i Kanalizacja w Białej sp. z o.o. – Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Opolskiej w miejscowości Biała – wartość projektu 1 322 097,01 zł, dofinansowanie – 913 559,29 zł
6/ Wodociągi i Kanalizacja w Białej sp. z o.o. – Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w mieście Biała – wartość projektu 5 331 122 zł, dofinansowanie – 3 684 023,68 zł
7/ Gmina Niemodlin – Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” – budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie – etap VII wraz z wymianą sieci wodociągowej na ul. Brzeskiej, Podgórnej, 700-lecia Niemodlina – wartość projektu 2 551 085,37 zł, dofinansowanie – 1 762 945,17 zł
8/ Gmina Branice – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice – wartość projektu 22 302 681,87 zł, dofinansowanie – 12 824 892,62 zł

Wartość wszystkich projektów wynosi 68 694 748,21 zł, zaś wartość ich dofinansowania – 40 739 573,07 zł.
VR

Nasze serwisy