Bogaty PROW, budżet bez zmian

Z przypadającej województwu opolskiemu kwoty 52 mln euro w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), większość pieniędzy wykorzystana zostanie w roku 2017 – poinformował członek Zarządu Województwa, Antoni Konopka na konferencji dotyczącej przyszłorocznych zamierzeń w sferze rolnictwa i ochrony środowiska.

46,5 mln złotych przeznaczone będzie na gospodarkę wodno-ściekową (wpłynęło 39 wniosków o dofinansowanie), około 40 mln złotych wyniosą płatności związane z budową dróg lokalnych. Powstanie ich łącznie około 54 kilometrów. Kwota ponad 4 mln złotych zarezerwowana została na scalanie gruntów, a ponad 6 mln złotych na targowiska. Antoni Konopka poinformował także, że zatwierdzonych zostało 10 strategii lokalnych przygotowanych przez lokalne grupy działania, które w roku przyszłym ogłoszą nabory na realizowane przez siebie zadania. Pochłonie to około 46 mln złotych. – To będzie dobry rok dla PROW, ale wyczerpie większość posiadanych przez województwo pieniędzy – zapowiedział Antoni Konopka.

W roku 2017, w którym przypada 20-lecie „Odnowy wsi”, Zarząd Województwa zdecydował się przywrócić po kilku latach dotację dla organizacji pozarządowych na działania aktywizujące społeczności lokalne – będzie to 300 tys. zł.

Sporo uwagi Antoni Konopka poświęcił kwestiom gospodarki wodnej. W budżecie województwa zapisano dochody z dotacji celowej otrzymanej od wojewody w kwocie 4,4 mln złotych. Samorząd województwa będzie – podobnie jak w latach ubiegłych – zabiegać o pozyskanie dodatkowych pieniędzy, bo potrzeby związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oceniane są na 60 mln złotych.

Tymczasem z budżetu województwa opolskiego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego uda się zapewnić 17 mln złotych. Te największe planowane inwestycje, to przebudowa obwałowań w rejonie Kędzierzyna-Koźla (Laski Poborszów i przy oczyszczalni ścieków) – 14 mln złotych, budowa obwałowań w Brzegu-Ratajach – 32,8 mln złotych, budowa wału o długości 150 metrów w gminie Bierawa – ok. 0,6 mln złotych, remont 13 obwałowań na kwotę 18,1 mln złotych. Największą inwestycją będzie polder Żelazna w Opolu, na który zaplanowano w przyszłym roku 1,8 mln złotych z budżetu województwa i 10,2 mln zł z funduszy unijnych.

Antoni Konopka zapowiedział również kontynuację projektu „Bioróżnorodność – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”. Z RPO wyasygnowanych zostanie na ten cel 1,5 mln złotych.

MS

Nasze serwisy