Ruch na drogach wojewódzkich

 

Końcówka  roku to – oprócz kilku trwających –  zakończenie jednej inwestycji drogowej i początek kolejnej  na drogach wojewódzkich regionu.

 29 grudnia otwarto dla kierowców  wyremontowany i rozbudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 405 Niemodlin-Wydrowice. To pierwszy odcinek tej drogi, który został wyremontowany. Drugi, większy etap rozbudowy drogi nr 405 zaplanowany został na lata 2017-2018.

Inwestycja zrealizowana od kwietnia do grudnia tego roku kosztowała ponad 3,6 mln zł – w ramach tej kwoty rozbudowano odcinek drogi wraz z kanalizacją deszczową, zrobiony został chodnik, zamontowano bariery energochłonne i poręcze. Jak mówi członek zarządu województwa Szymon Ogłaza, ważny na tym odcinku jest nowy most, bo to teren podmokły. – To była trudna inwestycja, bo realizowana nie z funduszy unijnych, tylko z własnych i  rezerwy ogólnej budżetu państwa. Ale na  pewno inwestycja potrzebna i z perspektywą na dalszą przebudowę – dodaje. Te słowa potwierdza burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz. – Starałam się o przebudowę tego odcinka, przede wszystkim w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Musieli oni poruszać się poboczem, co szczególnie wieczorem było niebezpieczne. Udało się remont tej drogi podzielić na etapy i ten najbardziej niebezpieczny odcinek właśnie dziś został oddany – cieszy się. Przebudowa kolejnego ruszy w przyszłym roku – tym razem z dofinansowaniem unijnym.

Dzień wcześniej natomiast w urzędzie miejskim w Dobrodzieniu dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich  Mirosław Sokołowski podpisał umowę z firmą Drog-Bud z Częstochowy na rozbudowę drogi nr 901 Dobrodzień-Kocury. Droga zostanie zmodernizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. To kolejna inwestycja, która ma poprawić dostępność do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Drog-Bud z Częstochowy wejdzie na plac budowy na początku roku. Droga ma być rozbudowana na odcinku około 3 km, wybudowany zostanie nowy most, chodniki i ścieżka pieszo-rowerowa, powstaną nowe zatoki autobusowe. Całkowitą wartość robót oszacowano na 19,3 mln zł brutto, z czego dofinansowanie unijne ma wynieść  16,41  mln zł. Prace mają potrwać do końca września 2017 roku.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy