Ponad 15 mln zł na pomoc dla osób starszych i niesamodzielnych

Zarząd Województwa rozstrzygnął dziś w ramach RPO konkurs na projekty związane z opieką nad osobami starszymi i niesamodzielnymi. Konkurs zorganizowano w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych. Do dofinansowania wybrano 11 projektów. Ich całkowita wartość przekracza 15 238 000 PLN, z czego dofinansowanie unijne wyniesie ponad 14 295 000 PLN.

Dzięki tym pieniądzom podniesie się w regionie standard opieki nad osobami, które potrzebują pomocy.
Wnioski na konkurs wpływały w kwietniu br. – złożono ich w sumie 25, po ocenach i decyzji zarządu, dofinansowanie otrzyma 11 ocenionych najwyżej. Projekty dotyczą dwóch rodzajów usług: zdrowotnych, dotyczących przede wszystkim opieki nad osobami starszymi oraz społecznych, związanych ze wsparciem osób niesamodzielnych.

Usługi zdrowotne to przede rozwój pozainstytucjonalnych form opieki medycznej, czyli m.in. domowa opieka nad osobami starszymi, rozwój opieki geriatrycznej, usługi związane z telemedycyną. Natomiast usługi społeczne, jakich dotyczą projekty, to m.in. rozwój usług asystenckich i opiekuńczych w społecznościach lokalnych, w tym lepsze przygotowanie asystentów i opiekunów do pełnienia tych ról.
Zgodnie z przyjętymi przez beneficjentów wskaźnikami, w ramach projektów 538 osób zostanie objętych usługami społecznymi, zaś 1631 osób – usługami zdrowotnymi.

Projekty wybrane do dofinansowania:
1/ Gmina Łubniany – Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w gminie Łubniany – 1 852 078 PLN
2/ Miasto Opole – Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu – 1 633 765 PLN
3/ Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL – Pomagajmy lepiej – kompleksowe wsparcie dla opiekunów faktycznych (projekt obejmuje Opole i powiat opolski) – 545 682 PLN
4/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu – Brzeg przyjazny dla seniorów i osób niepełnosprawnych (projekt obejmuje miasto Brzeg) – 739 477 PLN
5/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne (projekt dla całego regionu) – 4 936 847 PLN
6/ SP ZOZ w Głuchołazach – Dzienny Dom Opieki Medycznej w Głuchołazach dla Seniorów i osób niepełnosprawnych z gminy Głuchołazy – 877 124 PLN
7/ Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej – Stworzenie domowej opieki medycznej, wraz z rehabilitacją neurologiczną i funkcjonalną, dla osób starszych w województwie opolskim – 427 385 PLN
8/ Medsal Sp. z o.o. z Brzegu – Domowa opieka geriatryczna w powiecie brzeskim – 345 781 PLN
9/ Marcin Rękawek – Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu (projekt obejmuje powiaty krapkowicki, strzelecki i kędzierzyńsko-kozielski) – 1 878 570 PLN
10/ Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Suples z Krapkowic – Telemedycyna szansą osób starszych na lepsze życie (projekt obejmujący całe województwo) – 1 799 760 PLN
11/ GABINET SENIORA Kompleksowe Usługi Medyczne. Specjalistyczna Prywatna Praktyka Lekarska Tomasz WANTUŁA – Czas zdrowia – opieka nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w powiecie kędzierzyńsko – kozielskim – 201 540 PLN

Pełne informacje o tym konkursie – na stronie http://rpo.opolskie.pl/?p=14775 . W załączeniu także tabela z wykazem wniosków i liczby osób, jakie zostaną nimi objęte.

Pliki do pobrania:

Zestawienie wniosków wybranych do dofinansowania w ramach II naboru działania 8.1

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy