Konieczne nie tylko porozumienie, ale i pojednanie

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar doprowadził do spotkania, na którym włodarze gmin, których sołectwa mają zostać przyłączone do Opola spotkali się z władzami miasta. Odbyło się ono 26 lipca w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu.

W spotkaniu uczestniczyli także biskup opolski Andrzej Czaja, poseł Ryszard Wilczyński, wojewodowie Adrian Czubak i Violetta Porowska oraz marszałkowie Andrzej Buła i Roman Kolek. Była także wicestarosta opolska Leonarda Płoszaj. Spotkanie trwało ponad trzy godziny, poziom emocji podczas dyskusji był duży, ale – jak podkreślał Adam Bodnar – było ono bardzo merytoryczne i każdy dyskutant bardzo ważył słowa.

Efekt rozmów przedstawił już po ich zakończeniu – zgodnie z ustaleniami wszystkich uczestników – rzecznik praw obywatelskich. – Uczestniczący w rozmowach biskup Andrzej Czaja zwracał uwagę na to, że oprócz porozumienia wszystkim powinno zależeć także na tym, aby osiągnąć pojednanie. Żeby je osiągnąć, trzeba obniżyć poziom emocji towarzyszących konfliktowi. Temu w jakimś stopniu służyło dzisiejsze spotkanie – mówił Adam Bodnar.

– Rozmowa była emocjonalna, czasem burzliwa, ale szczera. Ważne było, że uczestniczyli w niej wszyscy, którzy byli zaproszeni – także przedstawiciele powiatu opolskiego, o którym czasami się zapomina, a dla którego powiększenie Opola to także wymierne konsekwencje finansowe – mówił dalej rzecznik.

Strony – czyli wójtowie, starosta czy prezydent miasta – mają zróżnicowane podejście co do oceny prawnej zaistniałej sytuacji i ta rozmowa nie oznacza, że włodarze gmin pogodzili się z decyzją Rady Ministrów. Strony pozostały przy swoim zdaniu na ten temat i będą podejmować możliwe w tej sytuacji kroki prawne. Niezależnie jednak od tego uczestnicy spotkania zgodzili się, że dla dobra wszystkich mieszkańców gmin należy natychmiast podjąć rozmowy, które powinny zmierzać do określenia zasad rozliczeń między gminami – tak, by przygotować się na dzień 1 stycznia 2017 roku, kiedy to ma wejść w życie rozporządzenie dotyczące powiększenia Opola.

Jak podkreślał Adam Bodnar, ważne jest, by pamiętać o tym, że to nie tylko problem mieszkańców, którzy po zmianie granic administracyjnych staną się mieszkańcami Opola, ale tych gmin, które zostaną pomniejszone i zostaną nie tylko z mniejszą liczbą ludności, ale i ze zmniejszonymi budżetami. – W ciągu najbliższych tygodni odbędą się spotkania bilateralne miasta Opola z udziałem prezydenta z każdą z gmin – po to, by ustalić protokół zbieżności i rozbieżności – mówił rzecznik praw obywatelskich. Ustalono także, że dokładnie w tym samym składzie, w jakim spotkano się dzisiaj, odbędzie się kolejne spotkanie około 5-7 września. – Chcemy się spotkać po to, żeby zobaczyć w jakim jesteśmy miejscu. Spór może się toczyć, ale do powiększenia Opola trzeba się przygotowywać tak, aby mieszkańcy gmin na tym nie ucierpieli – zakończył Adam Bodnar.

VR

Nasze serwisy