Dla pielgrzymów na Światowe Dni Młodzieży

5000 dwujęzycznych map z atrakcjami turystycznymi regionu i dofinansowanie specjalnego pociągu dla pielgrzymów to wkład samorządu województwa opolskiego w przyjęcie pielgrzymów przybywających na Światowe Dni Młodzieży.

Mapy z opisami zabytków i atrakcji turystycznych już zostały przekazane diecezjalnemu koordynatorowi ŚDM księdzu Łukaszowi Knieciowi. Specjalny pociąg 23 lipca br. odwiezie i przywiezie pielgrzymów z Opola do Zdzieszowic i z powrotem, żeby ułatwić im transport na Górę Świętej Anny. Tam rozpocznie się przeżywanie Dnia Wspólnoty, które zakończy się wieczorem w Opolu, na Festiwalu Młodych. Pociąg specjalny odjedzie z Opola o godzinie 8.00, bo o godzinie 10.30 w Grocie Lurdzkiej będzie koncelebrowana msza święta. Powrót do Opola zaplanowano o godzinie 14.20.

Samorząd województwa zapewnia na ten dzień zakup wody mineralnej dla pielgrzymów, a w Kościele Świętego Jacka w Opolu prezentowana jest także wystawa przygotowana przez Departament Kultury, Sportu i Turystyki UMWO „Jan Paweł II na Śląsku Opolskim. Pamiętamy”, która była już pokazywana m.in. na Węgrzech, Opolu i Paczkowie. Teraz będą ją mogli oglądać pielgrzymi ŚDM. Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu UMWO planuje także stoiska informacyjne (lokalizacja jest w fazie uzgodnień), na których będzie można otrzymać materiały informacyjne o regionie (foldery z ofertą kulturalno – turystyczno – edukacyjną) w kilku wersjach językowych.

W sumie w budżecie województwa na działania związane ze Światowymi Dniami Młodzieży przeznaczono ponad 21 tysięcy złotych.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy