Małe granty dla uczelni

Zarząd Województwa Opolskiego rozstrzygnął konkurs na małe granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe.

Do konkursu mogły być zgłaszane projekty służące promocji atrakcyjności oferty edukacyjnej opolskich uczelni, wzmacnianiu wśród studentów umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz rozwijania wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości oraz dotyczące monitorowania efektów działań promocyjnych oraz ruchu turystycznego w województwie opolskim.

Do Departamentu Edukacji i Rynku Pracy wpłynęło 21 wniosków, dwa z nich zostały odrzucone z przyczyn formalnych. Pozostałe wnioski zostały ocenione przez komisję, powołaną przez Marszałka Województwa Opolskiego. Na podstawie tej oceny Zarząd Województwa Opolskiego podjął wczoraj uchwałę, przyznającą dotację na realizację pięciu projektów.

Pieniądze otrzymają projekty:

  • Międzynarodowa Olimpiada Wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej – 7.000 zł dla Uniwersytetu Opolskiego
  • Studia z przyszłością czyli przygotowanie strategii rozwoju zawodowego studentów nauk społecznych – 5.960 zł dla Uniwersytetu Opolskiego
  • Generacja SMART: Profesjonalny start kariery – 6.960 zł dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
  • Przedsiębiorcze za GRYwki – rozwój kompetencji studentów Politechniki Opolskiej w zakresie przedsiębiorczości – 3.050 zł dla Politechniki Opolskiej
  • Akademia Umiejętności Zawodowych – 7.000 zł dla Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Nasze serwisy