Stanąć na własnych nogach

Z udziałem samorządowców, przedsiębiorców i przedstawicieli środowisk naukowych odbyło się w Opolu spotkanie z wiceministrem rozwoju, Jerzy Kwiecińskim.

Minister, w trakcie swego wystąpienia, najpierw diagnozował sytuację Polski i wymieniał pięć pułapek rozwojowych. Są to: pułapka średniego dochodu (połowa Polaków zarabia mniej niż 2,5 tys. na rękę, a pensje są 3-krotnie mniejsze niż w krajach wysoko rozwiniętych), pułapka braku równowagi (2/3 polskiego eksportu i sektora bankowego to kapitał zagraniczny), pułapka przeciętnego produktu (tylko 13 proc. małych i średnich firm wprowadza innowacje), pułapka demograficzna (dziś 7 mln Polaków jest w wieku przedprodukcyjnym 0-17 lat, za 20 lat będzie to 5,6 mln), wreszcie pułapka słabości instytucji (luka we wpływach z CIT i PIT, słaba ściągalność podatków). Jerzy Kwieciński mówił, iż celem „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” jest uwolnienie własnego potencjału dla odpowiedniego rozwoju Polski i podniesienie jakości życia Polaków. Tak, by każdy mógł stanąć na własnych nogach. Aby tak się stało – jak mówił minister – musi się poprawić jakość życia Polaków, a to oznacza: uczciwe płace, oszczędności zamiast długów, przyjazne warunki dla rodzin, rzetelne wykształcenie, dobra opieka medyczna. Natomiast silna Polska, to pozycja na arenie międzynarodowej, stabilne finanse publiczne, sprawna armia gwarantująca bezpieczeństwo, niezależność energetyczna, dobrze zarządzane państwo.

W trakcie dyskusji głos zabierał m.in. marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, który mówił o samorządowym projekcie „Opolskie dla rodziny”, który dzięki kompleksowemu potraktowaniu problemów związanych z demografią w regionie, będzie dofinansowywany z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na poziomie 300 mln euro. Marszałek zwracał uwagę na potrzebę wsparcia niektórych powiatów, którym przydałyby się inwestycje w konkretnych specjalizacjach. Andrzej Buła poinformował też o przeprowadzonych już w ramach RPO naborach na projekty związane z innowacjami– w pierwszym z nich, gdzie pula pieniędzy wyniosła 95 mln złotych, przedsiębiorcy złożyli projekty na sumę dwukrotnie wyższą. Marszałek pytał też, czy pomiędzy rządem a regionami podpisane zostaną negocjowane już wcześniej kontrakty terytorialne, które pozwolą na planowanie realizacji najważniejszych dla rozwoju regionu inwestycji i zadań.

MS

 

Nasze serwisy