Ma być szybciej, wygodniej, bezpieczniej

XVII sesja Sejmiku Województwa Opolskiego rozpoczęła się od miłej uroczystości wręczenia honorowej odznaki „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego” Małgorzacie Fedorowicz, długoletniej dziennikarce NTO, która specjalizowała się w problematyce ochrony zdrowia.

Inicjator przyznania odznaki – wicemarszałek Roman Kolek, podkreślał, że redaktor Fedorowicz to człowiek-instytucja, osoba niezwykle rzetelna, dociekliwa, zaangażowana osobiście w wiele akcji prozdrowotnych.

Wiodącym tematem sesji była infrastruktura komunikacyjna regionu do roku 2020, a nawet 2025. Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa, odpowiedzialny za te kwestie, relacjonował, iż powstaje plan transportowy, który zacznie obowiązywać od roku 2017. Powiązane w nim zostaną wszystkie rodzaje transportu zbiorowego. Cel tych działań jest taki, by podróżowało się wygodniej, taniej, bezpieczniej i szybciej i by transport zbiorowy był alternatywą dla prywatnych środków komunikacji.

Łączna wartość planowanych nakładów na infrastrukturę drogową w najbliższych latach to 542,6 mln złotych, do przebudowy zaplanowano 110 km dróg (nie jest to liczba ostateczna, bo oszczędności przetargowe pozwolą na więcej). Oprócz sztandarowej budowy obwodnicy Czarnowąsów i Dobrzenia, planowane jest uzyskanie spójnej sieci drogowej o jednakowych parametrach technicznych, poprawa dostępności do węzłów drogowych na A-4 i terenów inwestycyjnych, a przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa. Zmiany zaplanowane są także w kolejnictwie. Nakładem 31,4 mln euro zmodernizowane zostaną trzy linie kolejowe: Opole – Nysa, Opole – Kluczbork i Nysa – Brzeg. A także samorząd dołoży się do modernizacji trasy E 30 Opole-Kędzierzyn-Koźle. Do 15 pojazdów szynowych, będących własnością samorządu województwa, dojdzie niebawem 5 pociągów elektrycznych typu Impuls (pierwszy już na wakacje).

W trakcie dyskusji głos zabierał m.in. poseł Ryszard Wilczyński, który zwrócił uwagę, iż jest to pierwszy program, który podejmuje trud zrównoważenia układu komunikacyjnego pomiędzy różnymi częściami województwa. Zwracał uwagę na kwestie dostępności drogowej do trasy S-8, która – jak mówił – ma takie samo znaczenie dla północnej części województwa, jak A-4 dla terenów położonych w jego południowo-wschodniej części. Radni Zdzisław Siewiera i Józef Kotyś podnosili sprawę jednotorowego odcinka kolejowego Zawadzkie – Lubliniec. Przy coraz większym ruchu pociągów dalekobieżnych (uprzywilejowanych) przegrywają pasażerowie Przewozów Regionalnych. Radny Ryszard Zembaczyński zwracał uwagę, iż w razie większej powodzi obwodnica północna Opola znowu pogrąży się w wodzie, a wtedy dojazd do nowo budowanej obwodnicy Czarnowąsów może być problematyczny. Sugerował, by w rozmowach z różnymi decydentami od finansów drogowych posługiwać się argumentami związanymi z dynamiką ruchu – np. pokazać, że z Cementowni Górażdże wyjeżdża średnio na dobę 1200 cementowozów. Kazimierz Pyziak ubolewał nad niszczejącym budynkiem dworcowym w Głubczycach i pytał o reaktywację linii kolejowej Racławice – Racibórz.

W kolejnej części obrad radni wyrazili zgodę na wniesienie przez województwo opolskie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej z przekształcenia Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. Łączny aport wyniesie 37, 404 tys. złotych, z których 35.404 tys. złotych to wartość nieruchomości. Spółka rozpocznie działalność 1 lipca tego roku.

Sejmik podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane. Do podziału było 200 tysięcy złotych, które otrzymało 11 zadań (głównie starały się o dotacje parafie).

Radni zgodzili się też na połączenie Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w jeden zespół. Argumentem było to, że jest to działalność adresowana do tego samego odbiorcy, finansowana tą samą subwencją oświatową, chroni ludzi przed zwolnieniami.

Sejmik zaproponował także ministrowi zdrowia trzy kandydatury do Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. W wyniku głosowania najwięcej punktów zdobyli: Andrzej Klama (zgłoszony przez Mniejszość Niemiecką), Krzysztof Pieroń (PSL) i Anetta Sałacka (PO). Z tej trójki minister wybierze dwoje przedstawicieli.

MS

 

Nasze serwisy