18 listopada – Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

O tym jak odpowiednio korzystać z antybiotyków przypomina nam Narodowy Instytut Leków, który włączył się w akcję informacyjną z związku z przypadającym na 18 listopada Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach oraz Światowym Tygodniem Wiedzy o Antybiotykach obchodzonym w dniach 18-24 listopada br. 

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EAAD, ang. European Antibiotic Awareness Day) został ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską. Obchody EAAD są koordynowane przez Europejskie Centrum Kontroli i Profilaktyki Chorób (ECDC, ang. European Centre for Disease Prevention and Control) w całej Europie co roku w dniu 18 listopada. Z kolei w dniach 18-24 listopada 2023 roku obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach (WAAW, ang. World Antibiotic Awareness Week), ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO, ang. World Health Organization) w roku 2015.

Obydwie kampanie – Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach i Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach – mają na celu zwrócenie uwagi na problem narastania oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u ludzi. Niezwykle ważne jest dla propagowania w społeczeństwie wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków. Naszym wspólnym celem jest ograniczanie zjawiska antybiotykoodporności, która stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia i życia nas wszystkich. Należy pamiętać, że skuteczność antybiotyków, a tym samym możliwość leczenia zakażeń i chorób bakteryjnych w dużej mierze zależy od ich rozsądnego stosowania.

Poniżej materiały organizatora oraz prezentacja pt. „Superbakterie Oporniaki – problem narastającej odporności na antybiotyki”.

Informacja na podstawie materiałów organizatora – Narodowego Instytutu Leków.

Antybiotyki plakat

Antybiotyki prezentacja

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy