Nowa jakość w obsłudze inwestorów w Opolskiem

Podczas konferencji podsumowującej projekt „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim”,  która odbyła się w  sali im. Orła Białego UMWO, wręczono jednostkom samorządu terytorialnego specjalne certyfikaty. 

W ramach projektu, który trwał od 01.09.2019, kadra kierownicza oraz pracownicy merytoryczni JST z województwa opolskiego mieli okazję m.in. wziąć udział w szkoleniach, seminariach i wizytach studyjnych, dzięki którym możliwe było nabycie nowych umiejętności, a następnie wdrożenie ich w poszczególnych samorządach, w celu poprawy jakości obsługi inwestorów. Projekt ”Standardy  obsługi inwestora w samorządzie opolskim” realizowany był  przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy województwem opolskim a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.  W biorących w nim udział samorządach (gminy, powiaty) wdrożone lub zmodernizowane zostały procedury współpracy z inwestorem i rozwiązania podnoszące atrakcyjność inwestycyjną samorządów.

Udział w uroczystej konferencji podsumowującej wzięli Szymon Ogłaza, członek Zarządu Województwa Opolskiego, Tomasz Hanzel, dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, Michał Wojczyszyn, z-ca dyrektora OCRG oraz przedstawiciele nagrodzonych jednostek samorządu terytorialnego. Członek zarządu województwa Szymon Ogłaza podkreślał, że to finał prawie czteroletniego projektu. – Projekt, który trwał prawie cztery lata i miał służyć temu, aby nasi samorządowcy, zarówno włodarze gmin i powiatów, jak i osoby, które bezpośrednio kontaktują się i pracują w urzędach na tych stanowiskach, które mają związek z inwestycjami, odświeżyły lub dowiedziały się czegoś nowego o standardach i dobrych praktykach w innych województwach. Przy okazji odbyło się trochę zajęć praktycznych. Elementem szkolenia było również przygotowanie folderu oraz zdjęcia dronowe, specjalne zdjęcia dla terenów inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę listę uczestników to nie tylko dla tych, którzy nic nie wiedzieli, ale też dla tych, którzy mają duże doświadczenie w tym aspekcie. To był ciekawy projekt i mam nadzieję, że kilku nowych inwestorów w województwie opolskim się pojawi – podsumował Szymon Ogłaza.

– To były szczegółowe szkolenia dla pracowników samorządów terytorialnych. Polegały na przekazaniu wiedzy odnośnie do obsługi inwestorów, przygotowania oferty inwestycyjnej, savoir-vivre’u związanego z obsługą zagranicznych delegacji lub inwestorów. W zależności od kraju pochodzenia to ma ogromne znaczenie, jak się obsługuje firmy. Podczas szkolenia można się było dowiedzieć również o możliwościach pozyskania środków, ponadto przekazano informacje dotyczące dobrych praktyk, jakie funkcjonują w Polsce, w innych miejscowościach i parkach technologicznych, czyli pozytywne przykłady najlepszych stref inwestycyjnych w Polsce. Ta cała wiedza ma pozwolić na to, aby proces obsługi inwestorów był na jak najwyższym poziomie w naszym województwie – mówił dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, Tomasz Hanzel.

– Był to już trzeci cykl szkoleń, w którym brałem udział. Z każdego cyklu można było coś wynieść. Tutaj skupiliśmy się przede wszystkim na standardach obsługi inwestora. Tematyka służyła temu, żeby inwestora obsłużyć jak najbardziej kompleksowo. Mając tę wiedzę, na pewno jestem w stanie bardziej profesjonalnie i lepiej obsłużyć inwestora. Szkolenie było prawie dwuletnie i obejmowało przygotowanie oferty inwestycyjnej oraz pokazywało, w jaki sposób przygotować profesjonalną prezentację. Dowiedzieliśmy się także nowych informacji na temat sztuki autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem oraz przygotowania ofert pod kątem infrastruktury oraz uzbrojenia – podkreślał naczelnik wydziału promocji i rozwoju gminy Kluczbork, Grzegorz Błażewski

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Dokładny opis zakresu działań w ramach projektu SOI.

 • uczestnicy projektu: przedstawiciele kadry kierowniczej oraz pracownicy merytoryczni jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego
 • okres realizacji projektu: 09.2019 – 30.06.2023 r.
 • liczba opolskich JST biorących udział w projekcie: 41 JST ( 38 gmin i 3 powiaty)
 • Gminy: Baborów, Biała, Bierawa, Branice, Brzeg, Byczyna, Cisek, Dąbrowa, Dobrodzień, Dobrzeń Wielki, Głubczyce, Gogolin, Gorzów Śląski, Grodków, Izbicko, Kluczbork, Krapkowice, Lewin Brzeski, Łubniany, Nysa, Olesno, Olszanka, Ozimek, Paczków, Pakosławice, Pokój, Popielów, Praszka, Prudnik, Reńska Wieś, Rudniki, Skoroszyce, Strzelce Opolskie, Turawa, Ujazd, Walce, Wołczyn, Zawadzkie
 • Powiaty: kluczborski, prudnicki, krapkowicki

Przeprowadzone działania:

 • organizacja szkoleń dla przedstawicieli kadry merytorycznej jednostek samorządu terytorialnego m.in. „Standardy obsługi inwestora – Etykieta w administracji publicznej oraz w biznesie z elementami protokołu dyplomatycznego”, „Standardy obsługi inwestora w praktyce – organizacja wizyty inwestora i aftercare”, „Standardy obsługi inwestora – Marketing terytorialny”.
 • organizacja szkoleń dla przedstawicieli kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego m.in. „Pomoc publiczna oraz instrumenty wsparcia dla inwestorów” oraz „Standardy obsługi inwestora w praktyce – opieka poinwestycyjna”, „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim – zarządzanie strategiczne rozwojem gospodarczym”
 • organizacja dla przedstawicieli kadry kierowniczej dwóch wizyt studyjnych w województwie podkarpackim i małopolskim
 • organizacja dla przedstawicieli kadry merytorycznej wizyty studyjnej w województwie śląskim
 • zaprojektowanie i wykonanie folderów prezentujących potencjał gospodarczy i inwestycyjny gmin i powiatów biorących udział w projekcie
 • udzielanie wsparcia przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego w formie doradztwa
 • wykonanie zdjęć terenów inwestycyjnych oraz obiektów/hal z drona w gminach i powiatach w Opolskiem.

Lista JST, które otrzymały certyfikaty

L/p Jednostka Samorządu Terytorialnego
1. Gmina Paczków
2. Gmina Biała
3. Gmina Bierawa
4. Gmina Branice
5. Gmina Brzeg
6. Gmina Byczyna
7. Gmina Cisek
8. Gmina Dąbrowa
9. Gmina Dobrodzień
10. Gmina Dobrzeń Wielki
11. Gmina Głubczyce
12. Gmina Gogolin
13. Gmina Gorzów Śląski
14. Gmina Grodków
15. Gmina Kluczbork
16. Gmina Krapkowice
17. Gmina Lewin Brzeski
18. Gmina Nysa
19. Gmina Olesno
20. Gmina Olszanka
21. Gmina Ozimek
22. Gmina Baborów
23. Gmina Pokój
24. Gmina Praszka
25. Gmina Prudnik
26. Gmina Reńska Wieś
27. Gmina Rudniki
28. Gmina Skoroszyce
29. Gmina Strzelce Opolskie
30. Gmina Turawa
31. Gmina Ujazd
32. Gmina Walce
33. Gmina Wołczyn
34. Gmina Zawadzkie
35. Powiat Kluczborski
36. Powiat Krapkowicki
37. Powiat Prudnicki
38. Gmina Izbicko
39. Gmina Popielów

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy