Nowe wyzwania dla rynku pracy

„Wyzwania opolskiego rynku pracy” to tytuł konferencji naukowej, przygotowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy, której celem jest diagnoza sytuacji pracownika i pracodawcy w regionie.

Najpoważniejszym zagrożeniem dla województwa opolskiego nadal są: demografia, odpływ wykształconych  pracowników do większych aglomeracji i poza granicę kraju oraz w porównaniu z innymi województwami, mocne zróżnicowanie rynek pracy.

Według prof. dr hab. Krystiana Heffnera Opole, jako miasto wojewódzkie, kształtuje rynek pracy w całym regionie. Jednocześnie opolskie sąsiadując z dwiema dużymi aglomeracjami, śląską i dolnośląską, musi liczyć się z idącymi z tamtych stron wpływami i trendami. Profesor przedstawił raport, będący jednocześnie diagnozą, jak i wyznaczeniem celów. – Opolskie charakteryzuje się odmiennością rynku pracy. Przygotowując analizę, brano również pod uwagę sytuację osób uciekających przed wojną i ich wpływ na rynek pracy. Jednocześnie istnieje przepływ między innymi rynkami pracy, które nadal są bardzo atrakcyjne. Wiele osób definitywnie rezygnuje z pracy w województwie opolskim  – mówi Krystian Heffner. Ekspert zauważa, że dla dzisiejszego pracownika ważna jest nie tylko wysokość pensji, ale również jakość i atrakcyjność pracy. – Dziś ludzie szukają pracy, która rozwija. Spotykam się z przykładami etatów, którymi jest małe zainteresowanie, a pracownicy szybko z nich rezygnują. Ważnym czynnikiem jest rozwój – dodaje.

Wicemarszałek województwa opolskiego Zuzanna Donath-Kasiura podkreśla  wpływ sytuacji popandemicznej, kryzysu ekonomicznego, inflacji, kryzysu ekologicznego i wojny na Ukrainie. – Dlatego ważna jest rzetelna diagnoza. Należy sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie obszary wymagają natychmiastowej interwencji. Szukamy również trendów, jakie panują na rynku pracy – mówi Zuzanna Donath-Kasiura.

Wyzwaniem dla województwa jest utrzymanie wysokiego wykształcenia. Sprzyja mu m. in. wspieranie przez samorząd województwa kształcenia zawodowego oraz wyższego. Prognozuje się, że do 2030 roku liczba osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym będzie wynosi w  Polsce 45, natomiast na Opolszczyźnie 50. Współczynnik aktywności zawodowej kobiet w 2020 roku wynosił w Polsce – 47,9% a w województwie opolskim – 44,8%. Saldo migracji na tysiąc osób na Opolszczyźnie wyniosło minus 1,14, podczas gdy średnia da całej Polski to plus 0,34.

Maciej Kalski dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy podkreśla, że najważniejsze są rzetelne badania. – Mamy do czynienia z nowymi wyzwaniami. Do tego musimy brać pod uwagę nową perspektywę finansową, krajowy program odbudowy, wyzwania związane z nową ustawą o urzędach pracy i aktywizacji zawodowej – mówi Maciej Kalski. Kluczowe wyzwania dla rynku pracy w Polsce według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, to: niski poziom aktywności zawodowej, niedobór prawników na rynku pracy, niski poziom kształcenia ustawicznego, brak aktywności osób młodych będących poza rynkiem pracy, przygotowanie urzędów pracy na nowe wyzwania, napływ osób z Ukrainy.

Ekonomistka Alicja Defratyka zauważa, że wojna na Ukrainie mocno wpłynęła na sytuację gospodarczą i rynku pracy. – Jednocześnie mamy do czynienia z galopującą inflacją. Nie wiemy, do jakiego poziomu wzrosną ceny, jakie będą stopy procentowe, odczuwamy kłopoty związane z Polskim Ładem. Również spłaszczenie zarobków spowodowało, że płace pracowników tzw. budżetówki oraz osób, które powinny rozwijać kraj, zaczynają się zrównywać z płacą minimalną – mówi Alicja Defratyka.

Zainteresowanych zapraszamy na stronę Opolskiego Obserwatorium Rynku Pracy https://opolskirynekpracy-covid19.pl/

PW

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy