Centrum Integracji Cudzoziemców już działa

Centrum Integracji Cudzoziemców, które właśnie rozpoczęło działalność, będzie świadczyć szeroką pomoc nie tylko obywatelom Ukrainy, ale także wszystkim cudzoziemcom spoza Unii Europejskiej przebywającym na Opolszczyźnie.

Jak mówi dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Maciej Kalski, powołanie Centrum było planowane już od zeszłego roku i nie jest nagłą reakcją na zaistniałą sytuację polityczną związaną z wojną na Ukrainie, lecz będzie stanowić ważny punkt wsparcia dla uchodźców napływających na Opolszczyznę. – Centrum Integracji Cudzoziemców otworzył Wojewódzki Urząd Pracy, ale tak naprawdę jest to szersza inicjatywa, całego samorządu województwa, do której zaprosiliśmy inne instytucje – mówi Maciej Kalski i dodaje: – Dla uchodźców będziemy tym drugim ważnym  punktem po punktach recepcyjnych. Będziemy im pomagać w adaptacji, w aklimatyzacji, w załatwianiu różnego typu formalności.

Pomoc dla tych, którzy chcą tu żyć i pracować

Wicemarszałek Zuzanna Donath-Kasiura zaznacza, że to projekt, który był planowany na czas pokoju, ale sytuacja sprawiła, że dostosowujemy tę działalność do tego, co się dzieje obecnie. – To miejsce, w którym wszyscy legalnie przebywający u nas obywatele spoza Unii Europejskiej i właśnie uchodźcy wojenni z Ukrainy mogą uzyskać pomoc. To m.in. pomoc psychologiczna, dostęp do kursów języka polskiego, pomoc w załatwianiu formalności. Pokazujemy, że samorząd województwa to instytucja pomocna, gdzie dajemy konkretne wskazówki i rzeczywiście pomagamy odnaleźć się w naszym społeczeństwie – mówi wicemarszałek.

– Centrum jest odpowiedzią na potrzeby cudzoziemców zamieszkujących województwo opolskie oraz uciekających do nas przed wojną. Wśród pierwszej grupy zdecydowaną większość stanowią pracownicy cudzoziemscy przebywający na terenie Opolszczyzny na podstawie jednej z form pobytu wskazanych w tzw. ustawie o cudzoziemcach. Drugą istotną grupą są członkowie ich rodzin: małżonkowie i dzieci – tłumaczy dyrektor WUP.

Placówkę projektowano jako miejsce, w którym każdy cudzoziemiec, jaki pojawi się w naszym województwie i potrzebuje wsparcia, takie wsparcie otrzyma. – Dzisiaj okoliczności się zmieniły, choć przy projektowaniu Centrum także myśleliśmy przede wszystkim o obywatelach Ukrainy, którzy tu pracowali. Dzisiaj szukają u nas miejsca do życia. Tym bardziej ten projekt wydaje się być istotny właśnie tu i teraz – mówi Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa.  Podkreśla, że nie jest miejsce pierwszej pomocy dla uchodźców, ale miejsce dla tych, którzy znaleźli lokum, a teraz chcą czegoś więcej – szukają pracy, opieki nad dziećmi, chcą się odnaleźć w naszej rzeczywistości urzędniczej. Pracownicy Centrum Integracji Cudzoziemców pomogą im w tym wszystkim. Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Tomasz Hanzel dodaje, że pracownik jego instytucji będzie z kolei wspierał pracodawców, którzy zatrudniają bądź chcą zatrudnić cudzoziemców. – Wiemy, że przed pracodawcami jest również szereg wzywań, związanych z obecną sytuacją, ciąży na nich wiele obowiązków związanych z zatrudnianiem obcokrajowców. Dlatego już od początku marca jest taki pracownik mobilny, który na bieżąco udziela im porad i informacji – dodaje dyrektor OCRG.

Jak działa Centrum Integracji Cudzoziemców?

W Centrum cudzoziemcy mogą uzyskać informacje dotyczące m.in.: zasad legalizacji pobytu i uzyskaniu obywatelstwa polskiego; korzystania z usług medycznych i rehabilitacyjnych; nabywania lub wynajmowania nieruchomości; zakładania kont bankowych; form zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej; łączenia rodzin; uzyskiwania lub uznawania dokumentów poświadczających uprawnienia do kierowania pojazdami; uzyskania numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL); zasad wykonywania obowiązku meldunkowego; uzyskania ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych; placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; systemu szkolnictwa wyższego, w tym o możliwości kształcenia się na studiach, studiach podyplomowych lub innych formach kształcenia;  uznawania wykształcenia uzyskanego w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach; uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych oraz otwierania i prowadzenia  działalności gospodarczej.

Już w tej chwili w Centrum zatrudnionych jest 7 osób. Dostępni będą również tłumacze przysięgli, którzy nieodpłatnie pomogą przy tłumaczeniu dokumentów niezbędnych do legalizacji pobytu czy  poświadczenie dokumentów zdrowotnych. – Zatrudniamy także doradców międzykulturowych, którzy będą świadczyć usługi asystenckie. W ich zakres wchodzi m.in. pomoc przy wypełnianiu dokumentów urzędowych, towarzyszenie podczas wizyt w zależności od potrzeb, np. u lekarza, w banku, w razie problemów komunikacyjnych oraz wsparcie w kontaktach z innymi instytucjami – tłumaczy Anna Rawska, Kierownik Centrum Integracji Cudzoziemców.

Centrum działa w strukturach WUP Opole. Do końca 2022 r. finansowane jest z projektu pn.: „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców” przewidziany do realizacji w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W następnych latach jego działalność ma być kontynuowana.

* * *

Centrum Integracji Cudzoziemców ma swoją siedzibę przy ul. Damrota 7 w Opolu. Otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, (z wyjątkiem środy – 8-18), a w sobotę w godz. 10-14.

Telefony:

77 440 14 98 (PL, UA, RU, EN)

533-845-965 (PL, EN)

535-340-763 (PL, UA, RU)

535-340-958 (PL, UA, RU)

535-218-450 (PL, UA, RU)

533-490-953 (PL)

Strona internetowa: www.cic.wup.opole.pl

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy