Dzienny Dom Opieki Medycznej w ZOL w Głuchołazach już działa

Dzienny Dom Opieki Medycznej przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Głuchołazach to oferta nowych usług opiekuńczo-leczniczych dla osób starszych i potrzebujących opieki. Dom już działa i właśnie został uroczyście i oficjalnie otwarty.

Aby placówka ruszyła, konieczna była adaptacja dotychczasowego magazynu i świetlicy ZOL na Dzienny Dom Opieki Medycznej. Stało się to możliwe dzięki funduszom unijnym. Najpierw był projekt przebudowy i modernizacji starego budynku za ponad 1 milion 320 tysięcy złotych – budynek został gruntownie przebudowany, zbudowano łącznik do budynku głównego ZOL-u, obiekt i teren wokół dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakupiono sprzęt  i wyposażenie niezbędne do uruchomienia dziennego oddziału psychogeriatrii. – Realizacja projektu umożliwiła nadanie nowej funkcji budynku  z przeznaczeniem na dzienny oddział. Chcę się też pochwalić, że inwestycja otrzymała nominację do finału ogólnopolskiego konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI w. – opowiadała podczas otwarcia placówki dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Głuchołazach Jolanta Nowakowska.

Deinstytucjonalizacja opieki społecznej przyszłością

– Otwierany dzisiaj  Dzienny Dom Opieki Medycznej to jedna z nowych  form deinstytucjonalizacji opieki nad osobami starszymi  – dodawała.  Otwarcie placówki z zatrudnionymi specjalistami i przeprowadzeniem szkoleń podnoszących kwalifikacje personelu medycznego oraz opiekunów, zapewnieniem pacjentom wyżywienia i dojazdu  oraz dokupieniem niezbędnego sprzętu to kolejny projekt, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.  Wart jest ponad 1 milion 800 tysięcy złotych, a jego dofinansowanie unijne przekroczyło półtora miliona złotych.

Marszałek województwa Andrzej Buła gratulował szefowej głuchołaskiego ZOL-u, dyrektor Jolancie Nowakowskiej. – Pani dyrektor należy się medal inwestycyjny za to, że tak dużo dobrych rzeczy zrobiła za tak niewielkie pieniądze – żartował, wyrażając jednocześnie wielkie słowa uznania za przeprowadzenie tych projektów. Podkreślał, że  na konieczność tzw. deinstytucjonalizacji opieki medycznej i społecznej Komisja Europejska zwracała już uwagę podczas negocjacji obecnie realizowanego programu regionalnego. – Do tego musieliśmy przekonać ludzi odpowiedzialnych za te obszary, bo Komisja Europejska pozwalała za pieniądze unijne zainterweniować w inny sposób w tych dziedzinach. To możliwość budowania przez przedsiębiorców domów całodobowej opieki, budowy mieszkań wspomaganych i wreszcie tego, co jest  chyba największym wyzwaniem na przyszłość – tworzenia domów dziennego pobytu z wszechstronną opieką – mówił marszałek. Marszałek podkreślał, że to wpisuje się w hasło godzenia życia zawodowego i rodzinnego. – Dziś to godzenie to nie tylko żłobki i przedszkola, ale także zapewnienie opieki nad naszymi seniorami – dodawał.

Cieszą się lekarze, cieszą pacjenci

Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej  to zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych świadczonych w warunkach zbliżonych do domowych. Takie rozszerzenie działalności ZOL-u poprawi znacząco jakość opieki nad osobami starszymi, w tym z chorobami neurologicznymi. Wicemarszałek województwa Zuzanna Donath-Kasiura mówi, że to nie tylko miejsce, gdzie mogą się oni spotkać, ale mają tu zapewnioną wszechstronną, całościową opiekę. – I tak właśnie należy podchodzić do osób starszych. Trzeba zbadać zarówno  ich stan fizyczny, jak i dbać o ich zdrowie psychiczne – podkreśla.

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński cieszy się, że Dzienny Dom Opieki Medycznej  to już kolejny punkt opieki związany z opieką senioralną w gminie. – W sytuacji, gdy odczuwamy niepokój o swoje zdrowie, nie tylko w związku z pandemią, powstaje kolejna placówka, która będzie świadczyła usługi zdrowotne dla mieszkańców gmina, ale i pacjentów spoza jej granic – mówi, wyrażając nadzieję, że placówka będzie trwała i długo funkcjonowała z korzyścią dla wszystkich.

Pracująca w głuchołaskim ZOL-u jako geriatra lekarka Bernadeta Mandyna podkreśla, że w sytuacji, gdy społeczeństwo się starzeje, istnieje potrzeba prowadzenia takich działań, które pomogą przedłużyć sprawność naszych seniorów. – Powinniśmy ich jak najdłużej utrzymać w samodzielności, żeby byli niezależni. I Dzienny Dom Opieki Medycznej jest takim miejscem, które wychodzi naprzeciw tym problemom. Tutaj chorzy są wszechstronnie rehabilitowani  – mówi.

Dzienny Dom Opieki Medycznej  już funkcjonuje. Pacjenci mogą przebywać tu w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.  Placówka może jednocześnie zapewnić opiekę grupie 20 pacjentów. Do ośrodka będą przyjmowani m.in. pacjenci bezpośrednio po hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki czy osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na podeszły wiek, w tym osoby z niepełnosprawnościami żyjące w jednoosobowych gospodarstwach domowych.

W ramach opieki jest świadczona m.in. rehabilitacja ruchowa, terapia zajęciowa, opieka lekarza geriatry i psychologa, nauka dotycząca samoopieki i samopielęgnacji, szkolenie i wsparcie psychologa dla opiekunów pacjentów.

Nasze serwisy