Opolska Niezapominajka 2020 – czas na zgłoszenia

Kto otrzyma Opolską Niezapominajkę 2020 i tytuł najlepszej organizacji pozarządowej województwa opolskiego? Tego dowiemy się po zakończeniu konkursu.

W tej chwili czekamy na zgłoszenia organizacji pozarządowych, które –  zdaniem mieszkańców – powinny zdobyć ten zaszczytny tytuł. Czas na zgłoszenia mija 14 sierpnia br.

Konkurs „Opolska Niezapominajka” organizowany jest przez zarząd województwa od 2008r., w tym roku to już 13. edycja konkursu. Jego celem jest wyłonienie najlepszej, najefektywniej działającej organizacji pozarządowej w regionie w ubiegłym roku.

– Jak co roku, w imieniu Zarządu Województwa Opolskiego oraz własnym serdecznie zapraszam do zgłaszania organizacji pozarządowych  z  województwa opolskiego do konkursu  „Opolska Niezapominajka”. Pragniemy uhonorować najlepsze, najbardziej aktywne organizacje w naszym regionie – mówi wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca. – Naszym celem jest wyróżnienie najlepszych  pomysłów i przedsięwzięć realizowanych z myślą o mieszkańcach województwa – podkreśla.

Zgłoszenia mogą przesyłać organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, osoby prawne, samorządy lokalne, osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi w gminach i powiatach, kościoły i związki wyznaniowe. Szczegóły tegorocznego konkursu znajdują się  w linku: https://bip.opolskie.pl/2021/07/konkurs-dla-najlepszej-organizacji-pozarzadowej-wojewodztwa-opolskiego-opolska-niezapominajka-2020/

 

Nasze serwisy