Wsparcie dla firm w 2021 roku

Unijne wsparcie na staże i stypendia stażowe, dofinansowanie na zakładanie firm i wsparcie pomostowe dla nowych działalności, na szkolenia i usługi specjalistyczne, kształcenie kadry kierowniczej oraz pomoc dla firm dotkniętych skutkami pandemii. To oferta WUP i OCRG dla firm z regionu na rok 2021, o której mówiono na II Opolskim Forum Zawodowym.

Konferencja odbyła się 3 lutego online, w ramach cyklu organizowanego w ostatnich miesiącach przez Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Opolu. Zatytułowana była „Po(d)łączeni – rozwój w trakcie epidemii”. Prócz oferty dla firm na 2021 rok jej uczestnicy – eksperci, przedstawiciele firm i opolskich instytucji otoczenia biznesu – rozmawiali np. o organizacji i wdrażaniu pracy zdalnej, organizacji kształcenia zawodowego czy praktyk zawodowych w trakcie pandemii czy o możliwości finansowania szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), które mają dla firm powiatowe urzędu pracy.

– Pandemia, w której funkcjonujemy już od prawie roku, mocno dotknęła biznes. Mamy nadzieję, że oferta naszych jednostek odpowiedzialnych za kontakt z przedsiębiorcami, a także doświadczenia innych firm, dotyczące funkcjonowania w covidowej rzeczywistości, choć w jakimś stopniu pomogą naszym przedsiębiorcom w walce z gospodarczymi skutkami tego dramatycznego czasu – mówi członek zarządu województwa opolskiego Szymon Ogłaza.

Staże i dotacje

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ma w tym roku do zaoferowania firmom m.in. „Opolskie staże z PO WER em”. To projekt skierowany do osób biernych zawodowo lub bezrobotnych z woj. opolskiego, niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku od 18 do 29 lat. W szczególności do tych, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. Cel projektu jest taki, by poprzez udział w stażu zawodowym, trwającym do 6 miesięcy, zainteresowani podnieśli swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe. – Dodatkowo uczestnicy tego projektu będą mogli wziąć udział w szkoleniu zawodowym, dzięki któremu uzupełnią swoją wiedzę – mówi dyrektor WUP w Opolu Maciej Kalski. – Mogą też liczyć na stypendium stażowe w wysokości 80 procent najniższego wynagrodzenia netto. Stażyście przysługuje również zwrot kosztów dojazdu na staż.

Kolejna forma wsparcia z WUP dla młodych mieszkańców woj. opolskiego w wieku od 18 do 29 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, w szczególności dla osób, które straciły zatrudnienie w związku z pandemią Covid-19, to możliwość pozyskania jednorazowej, bezzwrotnej dotacji na założenie firmy. Dotacja może wynieść do 23 050 zł, będą ją mogły dostać maks. 103 osoby. Prócz tego będą one też mogły skorzystać z tzw. wsparcia pomostowego. – Jest to finansowa pomoc dla nowej firmy, przyznawana na 6 miesięcy pierwszych prowadzenia tej firmy na pokrycie kosztów – wyjaśnia dyrektor WUP. – Maksymalnie takie wsparcie wyniesie 2100 zł na miesiąc. Rekrutacja zainteresowanych tym projektem rozpocznie się w marcu.

Warto też wiedzieć, że w przyszłym roku w Krajowym Funduszu Szkoleniowym (KFS) pojawią się nowe zapisy. Pierwszy dotyczy wsparcia kształcenia ustawicznego pracowników dla firm, które na skutek wprowadzanych w związku z Covid-19 obostrzeń musiały ograniczyć swoją działalność. Drugi – wsparcia kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych. – Ten drugi zapis wskazuje wprost na możliwość współfinansowania szkoleń z zakresu pracy zdalnej – mówi dr Maciej Filipowicz z WUP w Opolu.

Szkolenia i pieniądze dla firm

Z kolei w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki przedsiębiorcy będą mogli sięgnąć po pieniądze na: szkolenie pracowników (w wysokości 12 lub 24 lub 48 tys. zł, w zależności od wielkości firmy); szkolenia kadry kierowniczej w firmach czy na pokrycie kosztów usług specjalistycznych, które pomogą im rozwinąć firmę, jej produkty czy usługi. – Mogą to być na przykład takie usługi, jak doradztwo prawne, finansowo-księgowe, wejście na rynki zagraniczne, pozyskiwanie patentów czy zakup baz danych – wyjaśnia Roland Wrzeciono, dyrektor OCRG. – Dofinansowanie w tym projekcie może wynieść nawet do 150 tysięcy złotych dla jednej firmy.

Dyrektor OCRG zapowiada też, że w drugiej połowie roku może być dostępne także wsparcie dla firm w ramach unijnego projektu REACT EU, który kierowany jest do mikro, małych i średnich firm dotkniętych skutkami gospodarczymi pandemii Covid-19. – Planowany budżet tego projektu dla naszego regionu to 45 milionów złotych. Przedsiębiorcy będą mogli w jego ramach pozyskać pieniądze na przykład na zmianę profilu działalności swoich firm, rozwój nowych produktów czy usług, na dofinansowanie kapitału obrotowego albo dofinansowanie zakupu infrastruktury IT, urządzeń informatycznych, oprogramowania czy usług informatycznych – wymienia Roland Wrzeciono.

II Opolskie Forum Zawodowe pt. „Po(d)łączeni – rozwój w trakcie epidemii” było transmitowane w internecie, na stronie Opolskie Forum Zawodowe – Start (opolskirynekpracy-covid19.pl). Zapis całego spotkania, wraz z prezentacją materiałów omawianych podczas wystąpień, będą dostępne na tej właśnie stronie.

KK- OCRG

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy