Nagroda Marszałka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji

W dniach od  7 do 18 września przyjmowane są wnioski kandydatów do Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji. Nagroda może być przyznana działającym na terenie województwa opolskiego:

  • nauczycielom przedszkoli,
  • nauczycielom szkół podstawowych,
  • nauczycielom szkół ponadpodstawowych,
  • nauczycielom szkół policealnych,
  • nauczycielom/ wychowawcom/ instruktorom placówek systemu oświaty,
  • dyrektorom/pracownikom szkół i placówek oświatowych niebędącym nauczycielami,
  • osobom działającym w organizacjach pozarządowych lub na ich rzecz.

Regulamin nagrody wraz z wnioskiem dostępny jest na stronie internetowej www.opolskie.pl w zakładce: Nauka i edukacja.

Wnioski przyjmujemy listownie na adres: Urząd  Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Edukacji i Rynku Pracy 45-082 Opole, ul. Piastowska 14.

Platforma ePuap na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP

lub bezpośrednio do siedziby Departamentu –  jedynie w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Departamentem Edukacji i Rynku Pracy (tel. 77 44 67 831, 77 44 67 837).

W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr tel. 77 44 67 831/837/ 838 lub e-mail: dep@opolskie.pl

Zapraszamy do składania wniosków.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy