Po pierwsze zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotne i ekonomiczne

Po dzisiejszym roboczym spotkaniu zarządu województwa ustalono, że najważniejsze działania w najbliższym  czasie będą dotyczyły zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców – zwłaszcza zdrowotnego i ekonomicznego.

– Wspólnie z naszymi partnerami zamierzamy działać w trzech głównych obszarach – mówi marszałek województwa Andrzej Buła. – Po pierwsze zarząd województwa opolskiego zamierza przeznaczyć 16,5 miliona złotych  dodatkowego wsparcia dla instytucji i osób, które działają na styku z osobami zagrożonymi lub już zarażonymi koronawirusem. Mowa tu  przede wszystkim o szpitalach i ratownictwie medycznym – dodaje marszałek.

Dyrektorzy szpitali, które już realizują projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zostaną poproszeni o zgłoszenie dodatkowych potrzeb w tym zakresie – będziemy czekać na tę informację do piątku. – Równolegle wystąpiliśmy do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, by te dodatkowe 16,5 miliona złotych można było wykorzystać w ten sposób, w tak szybkim tempie. Jeśli otrzymamy tę listę potrzeb, zgodnie z procedurą zwrócimy się natychmiast do Wojewody Opolskiego o wyrażenie zgody na takie decyzje – mówi Andrzej Buła.

Druga sfera tych najistotniejszych działań to zwiększenie opieki nad seniorami, najbardziej zagrożonymi w czasie epidemii. – Najprościej i najszybciej możemy teraz przesuwać pieniądze w ramach już realizowanych projektów unijnych – mówi marszałek. Dlatego tutaj istotnymi partnerami zarządu województwa będą Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Caritas Diecezji Opolskiej oraz Miasto Opole. ROPS we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej w gminach i powiatach będzie starał się objąć opieką domową wszystkich potrzebujących seniorów. Również do piątku zarząd województwa czeka na informacje, jakie potrzeby w tym zakresie ośrodki z całego regionu zgłoszą. Od nich będą zależały kolejne działania. Wiemy już teraz, że część tego wsparcia będzie dotyczyła zakupu środków ochrony osobistej, m.in. dla opiekunów medycznych i pracowników socjalnych, którzy opiekują się seniorami.

Działania w sferze zwiększenia bezpieczeństwa ekonomicznego będziemy prowadzić wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy i powiatowymi urzędami pracy. Wiemy, że szybko możemy uruchomić dodatkowe 9 milionów złotych na pomoc dla osób, które znalazły się bez pracy.  Dla przedsiębiorców uruchomimy system pożyczkowy – w ramach Opolskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oferujemy bardzo nisko oprocentowane pożyczki, z co najmniej półrocznym okresem karencji . Będą to pożyczki do wysokości 50 tysięcy złotych. Mamy nadzieję, że pozwolą na pokrycie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw w najbliższym czasie.

Wszystkie  szczegółowe informacje, zwłaszcza dotyczące potrzeb w tych trzech sferach, zarząd województwa zbierze do piątku, a zatem szczegóły tych działań poznamy w przyszłym tygodniu.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy