MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA SOŁECKA – projekty na rok 2020

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka na lata 2020 – 2022 przyznawana jest na dofinansowanie zadań własnych gminy na małe projekty lokalne realizowane na terenach wiejskich. Łączna kwota w trzyletnim dofinansowaniu wynosi 5 400 000 zł.

Nabór na realizację zadań w roku 2020 trwał od 10 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. Wnioski złożyło 68 gmin województwa opolskiego, co w rezultacie dało 346 zadań w sołectwach – na łączną kwotę dofinansowania 1 727 481,73 zł.

Gminy złożyły wnioski na różne zadania:

  • Świetlice wiejskie (w tym: remonty, doposażenie, zagospodarowanie terenu wokół) – 112 czyli 33%
  • Miejsca publiczne (w tym: altany, wiaty, boiska, siłownie zewnętrzne, drogi i chodniki, zagospodarowanie placów, sanitariaty) – 66 czyli 19%
  • Place zabaw (w tym: doposażenie i modernizacja) – 46 czyli 13%
  • Zakupy sprzętu (w tym: kosiarki, ławy, stoły, namioty festynowe, garaż) – 34 czyli 10%
  • Imprezy/wydarzenia (w tym spotkania, festyny, dożynki, wystawy, zajęcia dla mieszkańców) – 25 czyli 7%
  • Strażacy (w tym: dofinansowanie do zakupu wozów, doposażenie i remont remiz) – 14 czyli 4%
  • Inne (w tym: oświetlenie, zieleń itp.) – 49 czyli 14%

Ostateczną decyzję w sprawie przyznania gminom dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej podejmą radni województwa na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego. W połowie marca planowane jest podpisanie umów z gminami i przekazanie dotacji. Realizacja zadań nastąpi od momentu podpisania umowy do końca  października 2020 r.

Tu znajdziesz sołectwa i ich projekty, które będą realizowane w tym roku:  Mapa projektów MIS 2020

LISTA wnioskodawców MIS – zadania rekomendowane do realizacji

 

Przypominamy, że wszystkie dokumenty dot. Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej znajdują się  na stronie https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy