Roman Kirstein Honorowym Obywatelem Województwa Opolskiego

Na majowej sesji sejmiku radni przyznali tytuł Honorowego Obywatela Województwa Opolskiego zmarłemu kilka tygodni temu Romanowi Kirsteinowi. Na początku sesji, która odbyła się dzień po dorocznym Dniu Samorządu Terytorialnego, poseł RP Ryszard Wilczyński, obecny na sesji, złożył radnym życzenia z tej okazji.

– Niech wam towarzyszy duch budowania samorządu sprzed 29 lat, kiedy najważniejsza była sprawa, najważniejsze było stworzenie pierwszego dzieła. Życzę wam, żebyście tego nie zgubili – mówił poseł Ryszard Wilczyński, życząc radnym także satysfakcji z pracy w samorządzie i uznania mieszkańców. – Niech mają poczucie, że nikt z nich nie jest wykluczony – dodawał.

Radni podjęli uchwałę dotyczącą nadania tytułu Honorowego Obywatela Województwa Opolskiego Romanowi Kirsteinowi, który zmarł nagle 5 kwietnia tego roku. Roman Kirstein był  jednym z liderów pierwszej opolskiej „Solidarności” .  Marszałek Andrzej Buła, wnioskodawca tego tytułu, podkreślał, że Roman Kirstein zawsze próbował łączyć, był człowiekiem kompromisu.  – Zawsze pamiętał o rzeczach najważniejszych. Dlatego był jednym z inicjatorów opolskiego  Skweru Solidarności, a ostatnio intensywnie pracował nad otwarciem Izby Pamięci Solidarności. Jego śmierć to niepowetowana strata dla całego regionu – dodawał marszałek.  Podczas sesji poparł ten wniosek radny Marcin Ociepa, podkreślając wyjątkowość postaci Romana Kirsteina.  – To człowiek, który nie osiadł na laurach, aktywnie współtworzył samorząd miasta Opola, był współtwórcą rad dzielnic, przedsiębiorcą i filantropem. Z pewnością kochał ten region i dobrze mu życzył – podkreślał.  Radni przegłosowali tę uchwałę 19 głosami. Postanowiono, że uroczystość nadania tytułu będzie miała miejsce podczas uroczystego, rocznicowego koncertu „Wolność kocham i rozumiem” w dniu 3 czerwca tego roku.

 

Dialog z organizacjami coraz lepszy

Podczas sesji radni przyjęli także sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2018. – W ubiegłym roku przeznaczyliśmy na współpracę z organizacjami pozarządowymi ponad 10 milionów złotych. Z tego 9 milionów 44 tysiące złotych to były dotacje w otwartych konkursach ofert (dla porównania –  w roku 2014 wydaliśmy w ten sposób 4 miliony 714 tysięcy złotych). Oprócz tego  ponad 1 milion 176 tysięcy złotych przekazaliśmy na dotacje w tzw. trybie pozakonkursowym. To naprawdę duża pomoc i wiele dobrych, ciekawych inicjatyw zrealizowano za te pieniądze w całym województwie. To były m.in. pieniądze na działania z dziedziny sportu, kultury, turystyki, skierowane na działania związane ze współpracą zagraniczną, inicjatywy na obszarach wiejskich czy dedykowane mniejszościom narodowym i etnicznym – mówi Barbara Kamińska, dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO.

Od kilku lat, z inicjatywy marszałka Andrzeja Buły, zarząd województwa przeznacza także pieniądze na wkłady własne na projekty. Dzięki temu organizacje mogą korzystać np. z projektów ministerialnych, mogą też  realizować tzw. regranting, czyli dalej przekazywać pieniądze innym organizacjom. Ważne jest, by każda złotówka wydana na ten cel generowała kolejne pieniądze z innych źródeł.

385 tysięcy złotych radni podzielili natomiast na zadania, związane z renowacją i konserwacją obiektów, wpisanych do rejestru zabytków w regionie. Do konkursu na te zadania złożono 50 wniosków, na łączną kwotę ponad 2 miliony złotych. Po ocenie komisji,  do realizacji wybrano 24 zadania.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy