Wyjazd studyjny na Targi Hanowerskie

Na zaproszenie marszałka województwa Andrzeja Buły w tegorocznym wyjeździe studyjnym na Targi Hanowerskie, jedne z największych na świecie międzynarodowe targi przemysłowe, udział wzięli naukowcy z Politechniki Opolskiej.

W delegacji uczestniczyli pracownicy wydziałów: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki, Inżynierii Produkcji i Logistyki oraz Mechanicznego – dr inż. Anna Bryniarska, prof. dr hab. inż. Krzysztof Zatwarnicki, dr inż. Anna Zatwarnicka, dr inż. Mariusz Sobol, dr inż. Katarzyna Rudnik i dr inż. Stanisław Anweiler).

Podczas dwóch dni Opolanie odbyli szereg spotkań, zorganizowanych przez Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji oraz indywidualnie zwiedzali targi.  Byli m.in. gośćmi stoiska naszego regionu partnerskiego  w Niemczech – Nadrenii–Palatynatu, gdzie spotkanli się z dr Joachimem Doerreem z IMG Innovations-Management GmbH z Kaiserslautern oraz  Danielem Graffém z Ministerstwa ds. Nauki, Kształcenia Zawodowego oraz Kultury. W programie pobytu znalazły się również liczne spotkania z przedstawicielami szkół wyższych oraz instytutów naukowo-badawczych z Kraju Związkowego Saary, Kraju Związkowego Hesji oraz Wielkiego Księstwa Luksemburga.

Przedstawiciele Politechniki Opolskiej wzięli również udział w spotkaniu poświęconym tematyce klastrów, sieci powiązań oraz zrzeszeń działających w obszarze badań naukowych, innowacji oraz nowoczesnych technologii z udziałem Sekretarz Stanu Ministerstwa Gospodarki Nadrenii-Palatynatu – Danielą Schmitt oraz Sekretarza Stanu Ministerstwa Nauki dr Dennisa Alt’a.   

Organizacją wyjazdu i pobytu opolskich naukowców zajęło się Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji  oraz Centrum Transferu Technologii Politechniki Opolskiej. Wyjazd studyjny opolskich naukowców został sfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Ministerstwo ds. Nauki, Kształcenia Zawodowego oraz Kultury Nadrenii-Palatynatu oraz Politechnikę Opolską.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy