Marszałkowie w Pokrzywnej o współpracy terytorialnej

Drugie posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP Opolskie 2018, któremu przewodniczy marszałek opolski Andrzej Buła, rozpoczęło się w Pokrzywnej, w Górach Opawskich. Pierwszym gościem marszałków był Adam Hamryszczak, wiceminister inwestycji i rozwoju.

Rozmawiano przede wszystkim o programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, o tym co dzieje się aktualnie, ale i o założeniach do nowej perspektywy unijnej. Minister Adam Hamryszczak informował, że w przypadku programów INTERREG, którym przewodzi nasz kraj (Polska-Saksonia, Polska-Południowy Bałtyk i Polska-Słowacja) jest całkiem dobrze, bo ich kontraktacja wynosi dziś już ponad 60-70%., a poziom certyfikacji też jest zadowalający. Trzeba też pamiętać, że o sukcesie tych programów decyduje także sprawność naszych partnerów z zagranicy.

Marszałków interesowały też założenia do nowej perspektywy unijnej w odniesieniu do programów współpracy terytorialnej. Minister mówił, że nowy pakiet legislacyjny dla polityki spójności po 2020 roku będzie opublikowany do końca maja br., ma też wyjść specjalne rozporządzenie dotyczące programów INTERREG 2020+. Niepokojąca informacja jest taka, że zapowiadany jest niższy poziom dofinansowania do projektów polityki spójności. To może być ogromnym  problemem dla  projektów transgranicznych,  zwłaszcza tych realizowanych z udziałem organizacji pozarządowych. Jak informował Adam Hamryszczak, mówi się o obniżeniu dofinansowania do poziomu 75%.

Polska ma swoje postulaty w zakresie przyszłości INTERREG. – Chcemy utrzymania trzech komponentów INTERREG – transgranicznego, transnarodowego i międzyregionalnego, kontynuacji wszystkich programów INTERREG z udziałem Polski i realizacji na granicy z Niemcami jednego (zamiast dotychczasowych trzech) programu – informował minister. Polska chce także uproszczeń procedur, zachowania koncentracji tematycznej i utrzymania co najmniej takiego jak obecnie kwotowego poziomu wsparcia tych programów, choć mówi się nieoficjalnie, że kwota na wszystkie programy współpracy może zostać zmniejszona. Marszałkowie dyskutowali natomiast o tym, że są przeciwko centralizacji decyzji o kształcie programów, które dotyczą przecież regionów.

Przewodniczący konwentu marszałek Andrzej Buła podsumował, że słowa ministra dają nadzieję na programy współpracy terytorialnej w przyszłej perspektywie unijnej zwłaszcza tym, którym nie udało się jeszcze dostać pieniędzy, a mają pomysły na projekty.

W programie Konwentu m.in. jeszcze dyskusja o funduszach PROW 2007 – 2013 i 2014 – 2020,  o efektach planu restrukturyzacji Przewozów Regionalnych, promocji turystyki w ramach Polskiej Organizacji Turystycznej i jej współpracy z organizacjami regionalnymi oraz roli LZS-ów promocji sportu wśród dzieci i młodzieży.

Więcej informacji o obradach – na stronie https://konwent.opolskie.pl/category/aktualnosci/

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy