Świętujmy razem – konkursy dla uczniów

Rok 2018 w województwie opolskim to ogłoszony przez sejmik województwa opolskiego Rok 100-lecia Niepodległości i 20-lecia Samorządności Województwa i Powiatów. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu zaprasza uczniów szkół w województwie do udziału w dwóch rocznicowych konkursach.

KONKURS NA TEMAT NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI I SAMORZĄDNOŚCI W REGIONIE

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich szkół – będą oni mogli zaprezentować swoje  prace, związane z tymi rocznicami., a forma  i tematyka prac jest zależna od wieku uczestników.

Klasy I – III szkoła podstawowa – Dlaczego kocham Polskę? – praca plastyczna wykonana dowolną techniką, format pracy A3,

Klasy IV – VI szkoła podstawowa – Ojczyznę noszę w sercu – wiersz,

Klasy VII –VIII szkoła podstawowa i kl. III gimnazjum – Ojczyznę noszę w sercu – wiersz,

Szkoły ponadgimnazjalne – Jak zagospodarować wolność w regionie? – wywiad.

Zgłoszone prace należy przesyłać w terminie do 12 października 2018 roku.

Regulamin i szczegóły na stronie

https://rcre.opolskie.pl/2018/04/25/konkurs-temat-niepodleglosci-polski-samorzadnosci-regionie/

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY BEZ SAMORZĄDNOŚCI BY NIE BYŁO…

Konkurs dla uczniów szkół z województwa opolskiego. Wiek  uczestników – od 15 lat.  Celem konkursu jest przedstawienie działań powstałych dzięki inicjatywom podejmowanym na rzecz środowiska lokalnego i zaprezentowanie ich w formie fotografii cyfrowej.

Zgłoszone prace należy przesyłać w terminie do 15 czerwca 2018 roku.

Regulamin i szczegóły na stronie

https://rcre.opolskie.pl/2018/04/19/konkurs-fotograficzny-bez-samorzadnosci-by-nie-bylo/

 

Prace  do konkursów należy przesyłać na adres:

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu
Głogowska 27
 45-315 Opole

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy