Łatwiejsze sięganie po dotacje

Organizacje pozarządowe w województwie opolskim będę mogły skorzystać z atrakcyjnych pożyczek, m.in. na wkłady własne. Pieniądze przekaże Opolski Fundusz Rozwoju Regionalnego. To oczekiwana przez sektor pozarządowy propozycja samorządu województwa, jedna z niewielu w naszym kraju.

Organizacje pozarządowe często rezygnują z ubiegania się o dotacje, ponieważ nie mają pieniędzy na tzw. wkład własny. Rozwiązaniem tego problemu może być sięgnięcie po pożyczkę udzielaną przez Opolski Fundusz Rozwoju Regionalnego, spółka samorządu woejwództwa. Maksymalna kwota pożyczki to 500 tysięcy złotych. Inny rodzaj pomocy, to pożyczka pomostowa na realizację przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem.

Wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca podkreśla, że województwo opolskie jest w nielicznym gronie, które oferuje takie wsparcie. – Organizacje pozarządowe, kluby sportowe, lokalne grupy działania zgłaszały nam to, że często nie mają pieniędzy na wkłady własne, mają też problem z prefinansowaniem dużych projektów. Część z nich, chcąc uzyskać dotację, zmuszona było do „zamrażania” własnych pieniędzy, a to często paraliżowało ich prace – tłumaczy.

Opolski Fundusz Rozwoju Regionalnego przygotował dwie oferty. 36 miesięcy to maksymalny okres spłaty pożyczki pomostowej. W przypadku pożyczki na finansowanie wkładu własnego, ten okres to 120 miesięcy. W skali roku oprocentowanie obydwu form pomocy wyniesie 3%, a pożyczka będzie spłacana wraz z przekazaniem pieniędzy z dofinansowania.

Grzegorz Obara, prezes Funduszu podkreśla, że przygotowane rozwiązania powinny zaciekawić wszystkie organizacje. –  Pożyczki wypłacone mogą być jednorazowo, bądź w transzach. Okres rozparzenia wniosku nie powinien przekroczyć 21 dni roboczych. Nie będzie pobierana prowizja za rozpatrzenie wniosku i za udzielenie pożyczki – dodaje.

– Proponowane oprocentowanie to minimum, jakie musimy spełnić. Myślę, że to bardzo dobre warunki – mówi prezes Obara.

 

Więcej informacji o warunkach udzielania takich pożyczek zainteresowani znajdą na stronie internetowej Opolskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: http://orfr.opole.pl/pozyczka-dla-organizacji-pozarzadowych/

PW

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy