Małe granty dla uczelni – wyniki konkursu

Zarząd Województwa Opolskiego rozstrzygnął konkurs na małe granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe. Do konkursu mogły być zgłaszane projekty służące promocji  atrakcyjności oferty edukacyjnej opolskich uczelni oraz

wzmacnianiu wśród studentów umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz rozwijania wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości,

Do Departamentu Edukacji i Rynku Pracy wpłynęło 19 wniosków, które zostały ocenione przez komisję, powołaną Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego.  Wyniki oceny zostały przedstawione Zarządowi Województwa Opolskiego, który podjął decyzję w formie Uchwały, proponując przyznanie dotacji dla 6 projektów na łączną kwotę 50 000 zł. Kwota wnioskowanej dotacji na projekt, który w ocenie komisji otrzymał mniej niż 50 % możliwych do uzyskania w ocenie punktów (tj. 16,5), została pomniejszona. Przyznano dotacje na realizację poniższych inicjatyw:

Nazwa uczelni

Tytuł projektu

Wnioskowana kwota dofinansowania

Przyznana kwota dotacji

Uniwersytet Opolski

Międzynarodowa Olimpiada Wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej

10 000

10 000

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu

Akademia umiejętności zawodowych – III edycja

8 280

8 280

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

V Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse: „Interdyscyplinarność w nauce i badaniach naukowych” Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. Opole 22-23 maja 2018 r.

10 000

10 000

Uniwersytet Opolski

Perspektywa zatrudnienia absolwentów

7 814

7 814

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Postępy w naukach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób płuc Tytuł angielski: Advances In Pneumonology

9 500

9 500

Uniwersytet Opolski

Międzynarodowa konferencja naukowa 3 rd International Meeting of Early-staged Reserchers In Paleontology (3rd IMERP)

5 950

4 406

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy