Pracownicy Polskich Wód otrzymują trzynastki

Zarząd województwa opolskiego podjął decyzję o wypłacie trzynastych pensji byłym pracownikom Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Gospodarki Wodnej, którzy w związku z likwidacją tej instytucji przeszli od początku roku do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie Wody. Trzynastki są wypłacane, ale samorząd będzie dochodził swoich roszczeń.

Zarząd województwa opolskiego przyjął rekomendację likwidatora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Gospodarki Wodnej w Opolu, by wypłacić trzynaste pensje byłym pracownikom WZMiUW, którzy przeszli do Polskich Wód – dodatkowe wypłaty roczne dla 48 osób to koszt brutto ponad 202 tysiące złotych. Termin wypłaty trzynastych pensji upływa 31 marca, więc zarząd podjął tę decyzję w trosce o prawa pracowników, jednak nadal stoi na stanowisku, że to Polskie Wody nie wywiązały się ze swojego obowiązku w  tej sprawie.

Obowiązek wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego spoczywa na pracodawcy, który przejął pracowników w trybie ustawowym, ponieważ pracownicy zachowują ciągłość umów o pracę. Wszelkie zobowiązania, zgodnie z ustawą Prawo Wodne, zostały przejęte przez utworzone Państwowe Gospodarstwo Wodne Polskie Wody. Dokładnie takie samo rozwiązanie było zastosowane na początku 1999 roku w momencie tworzenia samorządowych województw. Pracownikom, którzy przeszli z administracji rządowej i zmienili miejsce pracy w trybie ustawowym (analogicznie do trybu wynikającego z ustawy Prawo Wodne), wynagrodzenie dodatkowe za 1998 rok wypłacały, powstałe w styczniu 1999 roku, urzędy marszałkowskie i starostwa powiatowe.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Polskie Wody do tej pory nie odpowiedziało na monity zarządu województwa opolskiego w sprawie trzynastek, natomiast prezes Polskich Wód wystąpił do wszystkich marszałków z apelem o wypłatę trzynastych pensji przejętym pracownikom. Apel ten nie zawiera żadnej podstawy prawnej, w oparciu o którą miałyby zostać dokonane te wypłaty przez marszałków.

Zarząd województwa opolskiego nie zamierza obciążać pracowników skutkami wprowadzanych reform, dlatego te trzynaste pensje wypłaca. Swoich roszczeń z tytułu wypłaconych trzynastych pensji samorząd będzie dochodzić na drodze sądowej.

Nasze serwisy