Marszałkowski Budżet Obywatelski po raz drugi

Podobnie, jak w ubiegłym roku, trzy miliony złotych wyniesie realizowany po raz drugi  w naszym regionie Marszałkowski Budżet Obywatelski. Do 4 marca można składać projekty.

Jak mówi marszałek Andrzej Buła, doświadczenia pierwszej edycji budżetu są bardzo dobre, a zatem należy liczyć, że teraz będzie jeszcze lepiej. – Spodziewam się większej liczby głosujących, bo wiem, że już są osoby, które już przygotowują się do tej edycji – dodaje. Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa informuje, że w tym roku – i to jest zmiana w stosunku do pierwszej edycji – będą mogli głosować wszyscy mieszkańcy regionu, bez ograniczeń wiekowych. – To na pewno zwiększy liczbę głosujących  – mówi.

Poza tym jest tak, jak w ubiegłym roku – kwota budżetu podzielona została w równych częściach (po 600 tys. złotych) na pięć subregionów: miasto Opole i powiat opolski, powiat: nyski i brzeski, powiat: kluczborski, namysłowski, oleski, powiat: głubczycki, krapkowicki, prudnicki, powiat: strzelecki i kędzierzyńsko-kozielski.

Zgłaszać będzie można zadania o charakterze kulturalnym, prospołecznym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym, ekologicznym lub inne, zgodne z kompetencjami województwa. Liczyć się będzie każda inicjatywa obywatelska, która przyczyni się do rozwoju województwa.

Zadanie może zgłosić każdy mieszkaniec województwa opolskiego. Dla poparcia zadania powiatowego trzeba zebrać 50 podpisów, dla subregionalnego – 100. Zgłaszanie zadań przez mieszkańców odbywać się będzie od 12 lutego do 4 marca. Potem nastąpi ich weryfikacja formalno-prawna i merytoryczna, badająca m. in. zgodność zadania z kompetencjami województwa, możliwość realizacji, rzeczywisty koszt wykonania, korzyści dla mieszkańców.

Do 5 kwietnia opublikowana zostanie lista zadań dopuszczonych do głosowania, a w dniach od 9 do 29 kwietnia odbędzie się –elektronicznie, korespondencyjnie na adres UMWO lub do urn w UMWO i punktach konsultacyjnych – głosowanie mieszkańców. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy regionu. Ogłoszenie wyników planowane jest do 30 maja.

Na stronie internetowej są już wzory formularzy zgłoszeniowych i wzory listy poparcia – http://budzet.opolskie.pl/zloz-projekt/ .

Już w przyszłym tygodniu rozpoczynają się warsztatowe spotkania informacyjne – w każdym mieście powiatowym. Harmonogram spotkań:

19.02.2018 – PONIEDZIAŁEK – subregion obejmujący powiaty nyski, brzeski

 • 14:00 – 16:00 Starostwo Powiatowe w Nysie, ul. Piastowska 33
 • 17:00 – 19:00 Muzeum Piastów Śląskich, Plac Zamkowy 1

20.02.2018    – WTOREK – subregion obejmujący powiaty namysłowski, kluczborski, oleski

 • 12:00 – 13:30 Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3
 • 14:30 – 16:30 Urząd Miejski w Kluczborku, ul. Katowicka 1
 • 17:00 – 18:30 Starostwo Powiatowe w Oleśnie, ul. Pieloka 21

21.02.2018 – ŚRODA – subregion obejmujący powiaty głubczycki, prudnicki, krapkowicki

 • 13:00 – 14:30 Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14
 • 15:30 – 17:00 Prudnicki Ośrodek Domu Kultury i Biblioteki Publicznej, Kościuszki 1A
 • 18:00 – 19:30 Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1

22.02.2018 – CZWARTEK subregion obejmujący powiaty strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski

 • 14-:30 – 16:30 Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2
 • 17:00 – 19:00 Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32

23.02.2018     PIĄTEK – subregion obejmujący miasto Opole i powiat opolski

 • 14:00 – 16:00 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14
Udostępnij wpis:

Nasze serwisy