Spotkanie dla partnerów KSOW składających wnioski o wybór operacji do Jednostki Regionalnej KSOW woj. opolskiego w ramach ogłoszonego konkursu Nr 2/2018

W związku z ogłoszonym dnia 4 stycznia 2018 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi konkursem nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019 serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno – konsultacyjne.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane podstawowe zasady dotyczące naboru wniosków, w tym omówienie formularza wniosku o wybór operacji do realizacji w 2018 r. w ramach Planu operacyjnego KSOW 2014-2020 dla Województwa Opolskiego na lata 2018-2019 – ramowy program spotkania w załączeniu.

Data i godzina spotkania
24 stycznia 2018 r. godzina 10.00

Miejsce spotkania
Siedziba Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

  1. Hallera 9, 45-867 Opole

Sala audytoryjna – Segment C – I piętro

 

Odbiorcy spotkania

Partnerzy KSOW składający wnioski o wybór operacji do jednostki regionalnej KSOW woj. opolskiego w ramach konkursu nr 2/2018

Zgłoszenie na spotkanie

Zgłoszenia na spotkanie należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym. Formularz należy przesłać na adres email ksow@opolskie.pl w terminie do dnia 17 stycznia 2018 r.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny 77 44 83 205, 77 44 216, 77 44 83 231.

Druki do pobrania:

Ramowy program spotkania

Formularz zgłoszeniowy

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy