Nabór wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” realizujący Lokalną Strategię Rozwoju, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, ogłasza nabory wniosków na realizację zadań w ramach realizacji projektów z zakresu:

 1. Ogłoszenie nr 1/2020 z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, oraz zgodnie z przedsięwzięciem:
  II.1.2. Wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczne w nowoczesny sprzęt i urządzenia.
  Termin składania wniosków: 23.03.2020 r. do 08.04.2020 r.
  Limit środków wynosi 120 000,52 zł.
 2. Ogłoszenie nr 2/2020 z zakresu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, oraz zgodnie z przedsięwzięciem I.2.2 Rozwój funkcjonalny i promocja specyfiki wsi.
  Termin składania wniosków: 23.03.2020 r. do 08.04.2020 r.
 3. Ogłoszenie nr 3/2020 z zakresu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej , lub kulturalnej, oraz zgodnie z przedsięwzięciem:
   I.1.2 Dostępne obiekty turystyczne i rekreacyjne obszaru objętego LSR.
  Termin składania wniosków: 23.03.2020 r. do 08.04.2020 r.
  Limit środków wynosi 81 649,02 zł.
 4. Ogłoszenie nr 4/2020 z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej  oraz zgodnie z przedsięwzięciem:
  II.2.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej przez mieszkańców obszaru dla operacji podlegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.
  Termin składania wniosków: 23.03.2020 r. do 08.04.2020 r.
  Limit środków wynosi 400 000,00 zł.

Link do ogłoszeń:

http://plaskowyz.pl/433/175/ogloszenia-o-naborach-aktualne.html

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy