Nabór wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 19 września 2016 r. przyjął uchwałą nr 2626/2016 termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Termin naboru wniosków od 17 października 2016 r. do 18 listopada 2016 r.

Ogłoszenie o naborze i niezbędne dokumenty aplikacyjne dostępne są pod linkiem

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy