Dialog buduje

Około 200 młodych ludzi – studenci i uczniowie szkół średnich – z całej Europy bierze udział w sesji Europejskiego Parlamentu Młodzieży.

Młodzi przebywają w Opolu od 30 sierpnia do 3 września. A 1 września wzięli udział w uroczystej inauguracji 14 sesji Selekcyjnej, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim, w sali Orła Białego na opolskim Ostrówku.

Młodych parlamentarzystów powitali m.in. marszałek województwa, Andrzej Buła oraz poseł Mniejszości Niemieckiej, Ryszard Galla. Zwracając się do uczestników sesji marszałek Buła powiedział: – Cieszę się, że młodzi ludzi chcą dyskutować o problemach nurtujących Europę oraz wysłuchać tego, co inni mają im do powiedzenia. Dialog jest największą wartością w relacjach międzyludzkich, w rozwiązywaniu problemów. Jesteście w Polsce w czasie, gdy obchodzimy 37 rocznicę Porozumień Sierpniowych, które stały się efektem dialogu pomiędzy władzą komunistyczną a społeczeństwem i zapoczątkowały rewolucyjne zmiany ustrojowe w całej Europie. Dzisiaj z kolei 1 września – obchodzimy rocznicę wybuchu II wojny światowej. Tragiczny dzień w historii Europy, gdy dialog zniknął na kilka lat, bo zastąpiły go działania wojenne. Chciałbym, byście wyjechali z Opola z przeświadczeniem, że dialog buduje pozytywne relacje i byście to przekonanie realizowali w waszych ojczyznach. Bądźcie naszą nadzieją i dobrą przyszłością! – mówił marszałek Andrzej Buła.

Młodzi parlamentarzyści dyskutować będą o delegowaniu pracowników, o sytuacji na rynku pracy, mediacjach, mniejszościach narodowych.

Partnerami sesji jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki i działający w jego ramach Punkt Informacji Europejskiej Europa Direct Opole.

Europejskie Parlament Młodzieży (EVP) to niezależna ponadpartyjna organizacja non profit, która działa od 1987 roku. Jest największą platformą debaty i edukacji politycznej, która umożliwia młodym ludziom wymianę poglądów i doświadczeń.

MS

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy