O bioróżnorodności w Schwarzwaldzie

W dniach od 29 marca do 1 kwietnia przedstawiciele grupy Odnowy Wsi Pietna oraz gospodarstwa agroturystycznego „Stobrawska Grzynda u Kaniów” z Murowa uczestniczyli w trzydniowych warsztatach edukacyjnych, przygotowanych przez Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego w Moguncji  oraz Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Głównym punktem programu był udział w konferencji przygotowanej przez Ministerstwo Obszarów Wiejskich i Ochrony Praw Konsumentów Badenii-Wirtembergii oraz Krajowy Związek Łowiectwa Badenii-Wirtembergii, która odbyła się w miejscowości Denzlingen. Podczas całodniowego spotkania uczestnicy warsztatów mogli wysłuchać kilkunastu prezentacji oraz wykładów dotyczących wspólnej egzystencji dzikich zwierząt i ludzi, jak i wspólnego korzystania przez człowieka oraz zwierzę z terenów leśnych. Głównymi referentami byli m.in.: prof. Walter Arnold, prof. Ilse Storch, dr Janosch Arnold, dr Rudi Suchant, dr Thomas Kirchhoff oraz dr Stephanie Bethmann.

Ponadto goście z Opolszczyzny zwiedzili stację ekologiczną we Fryburgu, zarówno ekologiczny budynek stacji charakteryzujący się niezwykłą architekturą, jak  i biologiczny ogród wraz z ogrodem ziół leczniczych.  Zapoznano się z działalnością stacji, która  organizuje dla szerokiej publiczności kursy, szkolenia i warsztaty, w ramach współpracy z partnerami rozwija innowacyjne i atrakcyjne projekty kształcenia ekologicznego, a także oferuje, jako miejsce pozaszkolnej nauki, różnorodne możliwości praktycznego poznania przyrody oraz środowiska naturalnego.

Jednym z punktów programu były również wizyta w Domu Natury w Feldberg oraz zwiedzanie multimedialnej wystawy przedstawiającej różnorodność przyrody Schwarzwaldu. Również w tej instytucji uczestnicy wyjazdu mieli okazję zapoznać się z głównymi zadaniami oraz realizowanymi projektami powyższej jednostki edukacyjnej.

Szczególną atrakcją szkolenia były przeżycia praktyczne, m.in. wycieczka na Kandel, najwyższe wzniesienie środkowego  Schwarzwald, które jest wykorzystywane jako kulisy różnego rodzaju aktywności w wolnym czasie oraz przeżycia kulturalne czyli wieczór z Barbarą Geiger, założycielką fundacji, której celem jest prezentacja dzieł poświęconych zwierzętom oraz przyrodzie autorstwa Alfreda Edmunda Brehm.

Warsztaty odbyły się  w ramach projektu  „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy