Czyste powietrze wspólną sprawą

 

Wicemarszałek Roman Kolek i członek zarządu Antoni Konopka odebrali z rąk działaczy społecznych petycję w sprawie tzw. uchwały antysmogowej. Zapewniali, że taka uchwała zostanie podjęta przez sejmik jeszcze w tym roku.

Jak mówiła Krystyna Słodczyk, petycję podpisało tysiąc osób, ale troska o czyste powietrze w regionie jest troską zdecydowanie większej liczby ludzi. – Napisaliśmy w petycji, że się domagamy uchwalenia takiej ustawy, ale chcemy współpracować w tej sprawie z samorządem województwa. Z roku na rok jest coraz gorzej  z jakością powietrza i dlatego ufamy, że uchwała zostanie podjęta jeszcze w tym roku  – mówiła.  Zwracając się do marszałka Romana Kolka podkreślała, że przecież on, jako lekarz, jest szczególnie uczulony na problemy zdrowotne. – A w gruncie rzeczy o poprawę stanu zdrowia nam chodzi, bo wiele ludzi w województwie ma dolegliwości związane z chorobami, które mogą być wywołane przez zanieczyszczone powietrze – mówiła.

Marszałek dziękował za tę społeczną inicjatywę, ale mówił, że dziś system monitorowania jest jeszcze niewystarczający, by móc powiązać zanieczyszczenia powierza z naszym stanem zdrowia. – Jednak jestem zdania, że poszukiwania takich powiązań są już bardzo ważnym sygnałem dla zwiększania świadomości nas wszystkich  – mówił.  W imieniu zarządu województwa zadeklarował podjęcie działań, które mają rozwiązać te problemy, choć zwracał także uwagę na to, że konieczne są przede wszystkim rozwiązania prawno-finansowe na poziomie centralnym. – Na poziomie regionalnym możemy przede wszystkim zwiększać świadomość i zaangażowanie.  Jesteśmy po tej samej stronie i będziemy prowadzić wspólne działania w celu rozwiązania tego problemu – zapewniał.

Antoni Konopka informował, że w roku 2017 sejmik województwa przyjmie program ochrony powietrza dla województwa, a uchwała antysmogowa będzie niezwykle ważnym elementem wynikającym z tego programu.  – Pracujemy już też nad stworzeniem sieci monitoringu, który umożliwiłby w każdej gminie pozyskanie wiarygodnych  informacji na temat stanu powietrza w danej gminie – mówił. Podkreślał jednak, że sejmikowa uchwala antysmogowa sejmiku w jego ocenie ma charakter ewolucyjny, a nam w tej sferze potrzeba rewolucji. – Tutaj niezwykle istotna będzie polityka państwa, zwłaszcza polityka fiskalna związana z różnymi źródłami ciepła, czyli preferencje dla proekologicznych rozwiązań.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy