Korzyści z POWER-a

Bony stażowe i na zasiedlenie, staże zawodowe, dotacje na rozpoczęcie własne działalności – takie formy aktywizacji były stosowane wobec młodych ludzi, by ułatwić im podjęcie pracy zawodowej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zorganizował 18 listopada konferencję podsumowującą dotychczasowe działania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój (POWER) w województwie opolskim. Otworzył ją wicemarszałek Roman Kolek. Ideą programu, jak mówił Jacek Suski, dyrektor WUP, było to, by młody człowiek kończący szkołę średnią czy wyższą nie pozostawał dłużej niż 4 miesiące bez pracy. Tymczasem w 2015 roku, gdy PO WER ruszał, w grupie osób do 30 roku życia pozostawało bez pracy 28 procent. Obecnie ok. 8,5 tysiąca osób w przedziale wiekowym od 18 do 30 roku życia jest bezrobotnych. Program realizowany jest dwutorowo – przez powiatowe urzędy pracy (w drodze pozakonkursowej) oraz w trybie konkursu. W 2016 roku z PUP-ami podpisano 11 umów na kwotę 17,3 mln złotych i aktywizację 3 900 osób. W drodze konkursu WUP wyłonił sześć projektów o łącznej wartości 4,5 mln złotych. Ma zostać zaktywizowanych 356 osób.

Z wypowiedzi szefów PUP wynikało, że najbardziej efektywne są dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i bony stażowe. W Nysie posiadacze takich bonów uzyskali stanowisko asystenta stomatologicznego i urbanisty. Tam też 71 podjęło własną działalność – ktoś założył salon fryzjerski, ktoś inny stajnię w Malerzowicach, w której odbywa się nauka jazdy konnej, działa pensjonat dla tych zwierząt. Za otrzymaną dotację powstały też usługi dendrologiczne na wysokościach (wycinka wysokich drzew i krzewów). W Krapkowicach szkolenia dla młodych ludzi przeprowadzano kierując się potrzebami lokalnego rynku, dzięki temu wielu z nich, po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji, podjęło pracę. W Strzelcach Opolskich efektywność zatrudnienia młodych ludzi wyniosła ponad 83 proc. Wojciech Maziarz, młody właściciel firmy Colado Decor z Jemielnicy, który dostał dotację, mówił, iż na maszynę zakupioną dzięki otrzymanym pieniądzom, musiałby jeszcze rok pracować w Holandii. Norbert Jaskóła, dyrektor strzeleckiego PUP, zaprezentował film, w którym wypowiadali się młodzi ludzie korzystający z różnych form wsparcia programu PO WER. Jak się okazało zrealizowała go młoda kobieta, która dzięki dotacji, założyła własną firmę producencką.

O opolskim programie stażowym, którego trzecia edycja zaczyna się w 2017 roku, mówił dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, Roland Wrzeciono. Program oferuje młodym staże od trzech do sześciu miesięcy, otrzymują na rękę 1402 złote oraz zwrot kosztów dojazdu, można też ubiegać się o bon szkoleniowy wartości 3000 złotych. – Pracodawcy są bardzo zainteresowani tym programem. Trzech z nich zdecydowało się zatrudnić stażystów na etacie przed upływem okresu stażowego – mówił Roland Wrzeciono.

MS

Nasze serwisy