Kolejne miliony dla firm i samorządów

Zarząd województwa podzielił dziś pieniądze na wsparcie firm w zdobywaniu nowych rynków, wybrał też do dofinansowania kolejne projekty samorządowe dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej, czyli termomodernizacji  budynków publicznych. Na ocenę czekają kolejne wnioski inwestycyjne zwiększające liczbę miejsc opieki nad dziećmi.

Wsparcie na zdobywanie nowych rynków

 Zarząd rozstrzygnął już kolejny, drugi nabór projektów przedsiębiorców z regionu na działania, które pomogą im wzmocnić swoją pozycję na rynku w kraju czy za granicą.  Dofinansowanie otrzyma 35 firm z regionu – całkowita wartość tych projektów przekracza  ponad  10 mln 490 tys. złotych.  Mikro, małe i średnie firmy mogły dostać dofinansowanie do 200 tysięcy złotych na każdy projekt. To pieniądze m.in. na opracowanie nowych albo aktualizację już istniejących modeli biznesowych, w tym strategii działań międzynarodowych czy na otwieranie nowych kanałów biznesowych. Dotacje te mają pomóc nawiązywać lub rozwijać firmom współpracę gospodarczą w kraju i za granicą. Zarząd województwa wybrał do dofinansowania 35 projektów – to oznacza, że tyle firm dzięki funduszom unijnym wprowadzi w swojej działalności zmiany, które pozwolą im rozwinąć współpracę lub wzmocnią  promocję.  – Opolskie firmy rozwijają się i poszerzają paletę swoich usług czy produktów. Pieniądze w ramach tego naboru mają im pomóc zdobyć nowych klientów na nowych rynkach, także zagranicznych – podkreśla marszałek Andrzej Buła.

 

Termomodernizacje szkół i urzędów

Zarząd województwa wybrał także do dofinansowania kolejne projekty w subregionach. W subregionie brzeskim zarząd województwa zwiększył kwotę przeznaczoną na prace termomodernizacyjne, dzięki czemu dofinansowanie mogły uzyskać trzy projekty. Ponad 2 miliony złotych przeznaczone zostanie na trzy termomodernizacje: sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzegu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Żłobiźnie. Całkowita wartość tych trzech projektów przekracza 4 miliony złotych.

Natomiast w subregionie północnym wybrano do realizacji osiem projektów na łączną kwotę ponad 5 milionów 854 tysiące złotych, z czego dofinansowanie unijne wyniesie niemal 3 miliony  900 tysięcy złotych. Termomodernizacje przejdą m.in. przedszkole w Bukowie Śląskiej,  Publiczna Szkoła Podstawowa w Radłowie i warsztaty przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce, Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach, budynki biurowe PKS w Kluczborku oraz urzędy gmin w Lasowicach Wielkich, Wilkowie i Gorzowie Śląskim.

 

Będą nowe miejsca w żłobkach i przedszkolach

Dziś także członkowie zarządu województwa  zapoznali się z wynikami dwóch kolejnych naborów.  W naborze wniosków na inwestycje w miejsca opieki nad najmłodszymi złożono w sumie 9 projektów, dotyczących rozbudowy i doposażenie istniejących żłobków. Całkowita wartość tych projektów  opiewa na ponad 11 milionów złotych, a wnioskowane dofinansowanie 4,495 miliona złotych nie przekracza dostępnej na ten cel kwoty. Jeśli zatem projekty zostaną dobrze ocenione, wszystkie mogą mieć szansę na dofinansowanie.

Natomiast w naborze na wsparcie edukacji przedszkolnej złożono aż 22 wnioski – tutaj nie wszystkie mogą liczyć na dofinansowanie, bo ich wartość przekracza przeznaczoną na ten cel kwotę, czyli 7 milionów 200 tysięcy złotych. Teraz złożone wnioski będą poddane ocenie.

Szczegóły dotyczące wszystkich naborów jak zwykle na stronie rpo.opolskie.pl

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy