Konkurs na wsparcie terenów inwestycyjnych

Od 5 do 12 grudnia br. potrwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego nabór wniosków na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w województwie opolskim. Celem tych naborów jest stworzenie lepszych warunków dla rozwoju małych i średnich firm w regionie.

Wsparcie będzie możliwe w trzech poddziałaniach dotyczących terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej, terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych, czyli w powiatach głubczyckim, nyskim i prudnickim oraz terenów inwestycyjnych w województwie usytuowanych poza wymienionymi obszarami.

Będzie się można starać o pieniądze na przygotowanie terenu inwestycyjnego, w tym uzbrojenie terenu inwestycyjnego w media, rozwój wewnętrznej infrastruktury niezbędnej do właściwego skomunikowania tego terenu (to będzie mógł być element większego projektu) oraz rozwój infrastruktury i terenów inwestycyjnych, w tym na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych, popegeerowskich i nadanie im nowych funkcji gospodarczych.

Do wydania jest 138 mln zł w 3 naborach. To 29,7 mln zł dla terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej, 34 mln zł dla terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych oraz 74 mln zł na pozostałe tereny. Szczegóły konkursów – na stronie http://rpo.opolskie.pl/?cat=10

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy