Baza LPR ruszy pod koniec listopada

Na odbywającej się przed październikową sesją sejmiku konferencji prasowej, obecni na niej przedstawiciele Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie poinformowali, że 30 listopada rozpocznie, w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem, funkcjonowanie baza LPR oraz śmigłowiec ratowniczy z załogą.
Zastępca dyrektora LPR, Paweł Kamiński, zapewniał, że tymczasowa baza, składająca się z kontenerów i namiotu, ma już skompletowaną załogę – pilota, ratownika oraz lekarza. Jej dyżur trwać będzie w porze dziennej czyli latem od godziny 7 do 20-tej. W zimie krócej, od godz. 8 do 15. Całodobowe dyżury – jak mówił – pełnią w kraju cztery bazy. Najbliżej Opola – Wrocław i Kraków. Śmigłowiec z Opola doleci do miejsca zdarzenia w ciągu 10 minut.
Baza w Polskiej Nowej Wsi ma charakter tymczasowy. Docelowa gotowa będzie w 2018 roku. W całym przyszłym roku i na początku 2018 roku trwać będą prace budowlane. Opóźnienie – informował dyrektor Kamiński – wynika ze zmiany własnościowej dotyczącej terenu oraz oczekiwania na wykonanie projektu bazy i wyłonienie wykonawcy. Z chwilą docelowego uruchomienia bazy kontenery i namiot zostaną rozebrane.
Przypomnijmy: samorząd województwa wyasygnował 6.450 tys. złotych na jej powstanie. Kwoty będą przekazywane w miarę postępu prac budowlanych.

Kwestie tzw. nadwykonań w szpitalach będących jednostkami samorządu województwa, to kolejny temat poruszany w trakcie konferencji. Ich skala na koniec września – o czym informował wicemarszałek Roman Kolek – wyniosła 27 mln złotych, w samym WCM wynoszą one 8,5 mln złotych. Jeśli nie będzie dodatkowych pieniędzy na ich pokrycie, trzeba będzie limitować dostęp do usług zdrowotnych. Wicemarszałek Kolek mówił, że zarząd województwa walczy o pozyskanie dodatkowych pieniędzy argumentując to niedoszacowaniem usług i starzeniem się społeczeństwa. Chciałby też uzyskać zgodę na przesunięcie tzw. niewykonań (kwota 8 mln zł) na nadwykonania.

Marszałek województwa, Andrzej Buła, poinformował natomiast, iż podczas sesji przedłożone zostaną radnym apele drogowe dotyczące m.in. potrzeby budowy obwodnic na drogach krajowych Myśliny, Niemodlina, Kędzierzyna – Koźla, Olesna, Strzelec Opolskich, Głubczyc, Prudnika, Brzegu i przeprawy mostowej w tym mieście. Norbert Krajczy, przewodniczący sejmiku, dodał, że apel zostanie także podjęty w sprawie przywrócenia połączeń międzywojewódzkich na linii kolejowej Kraków – Kudowa Zdrój (przez Kędzierzyn-Koźle, Nysę, Otmuchów, Paczków). Opolskie starania w tej sprawie poparły sejmiki śląski i dolnośląski.
MS

Nasze serwisy