Przeszkol swoich menadżerów z unijnym wsparciem

Prawie 34 tysiące zł – po takie pieniądze może sięgnąć przedsiębiorca, który chce podnieść kompetencje swoich kierowników albo osób, które chce awansować na stanowiska kierownicze. Wsparcie dostępne jest w ramach projektu Akademia Menadżera realizowanego przez OCRG.

Projekt „Akademia Menadżera MŚP” właśnie rusza. W całym kraju prowadzi go Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a w województwie opolskim jego operatorem jest podlegające samorządowi województwa Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG). Pula pieniędzy, którą ma na ten cel do przekazania OCRG, to prawie 8,8 mln zł. – Celem tego projektu jest wsparcie podnoszenia kompetencji osób zarządzających mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, czyli osób, które już sprawują w tych firmach kierownicze stanowiska albo mają być na takie stanowiska awansowane – tłumaczy dyrektor OCRG Roland Wrzeciono.

Kwota wsparcia, po którą w ramach tego projektu może sięgnąć firma, to maksymalnie 33 994 zł. Wsparcie na jedną osobę nie może przekroczyć 11 442 zł. – Przedsiębiorcy, którzy zechcą skorzystać z takiego dofinansowania, jak w każdym unijnym projekcie, muszą mieć wkład własny. Ma on wynosić nie mniej, niż 20 procent – dodaje Roland Wrzeciono.

– Warte podkreślenia jest to, że OCRG jest jednym z zaledwie pięciu operatorów tego projektu w kraju i pozyskało pieniądze na ten projekt z krajowej puli pieniędzy dla firm. Jest to zatem dodatkowa, pochodząca spoza regionu kwota unijnego wsparcia – mówi marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła. – O dofinansowanie z tej puli za pośrednictwem OCRG mogą się starać także firmy z województw śląskiego oraz łódzkiego – dodaje Andrzej Buła.

Po pieniądze z projektu Akademia Menadżera mogą sięgać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę główną w woj. opolskim, śląski lub łódzkim i chcą zainwestować w podniesienie kompetencji swojej kadry kierowniczej. – Ważnym warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach tego projektu jest to, by firma ubiegająca się o takie wsparcie miała aktualna diagnozę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa – zaznacza Michał Durzyński z OCRG, kierownik projektu. – Jeśli przedsiębiorca nie ma takiej diagnozy, może zadeklarować gotowość jej przygotowania właśnie w ramach projektu i uwzględnić jej koszty w puli pieniędzy, o które będzie wnioskował.

Projekt Akademia Menadżera potrwa do 2022 r. albo do wyczerpania puli pieniędzy. Zgodnie z założeniami wsparciem w ramach puli pieniędzy unijnych, którymi operuje OCRG, zostanie objętych co najmniej 817 uczestników z 275 przedsiębiorstw, w tym 613 uczestników z mikro i małych przedsiębiorstw i 204 uczestników z firm średnich.

 

Więcej o Akademii Menadżera oraz dokumenty potrzebne do starania się o wsparcie znajdują się na stronie internetowej OCRG: http://ocrg.opolskie.pl/pl/projekty/akademia-menadzera-25.html

KK-OCRG

Nasze serwisy